ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب زمستان (برف)

تعبیر خواب زمستان (برف)

تعبیر خواب زمستان

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

دیدن زمستان در خواب دو حال دارد.

 • یا به وقت است.
 • یا بی وقت.

تعبیر خواب دیدن زمستان در فصل سرما و برفی

دیدن زمستان در خواب، در فصل زمستان که هوا سرد است و برف هم زمین نشسته و آبهای ساکن و راکد یخ بسته اند، تعبیر خاصی ندارد چه که ممکن است دنباله افکار و اندیشه های روزانه شما باشد. یا تأثیر هوا است بر شما در حالتی که خوابیده اید. اگر گرسنه باشید، در خواب غذاهای مأکول می بینید. اگر تشنه باشید؛ چشمه های آب خنک و گوارا در رویای شما ظاهر می شود و بلاخره اگر سردتان باشد؛ اگر اطاقی که در آن خوابیده اید بقدر کفایت گرم نباشد، طبیعی است که شما در خواب یخ و برف و زمستان و بوران ببینید.

 • این هیچ تعبیری ندارد.

تعبیر خواب دیدن زمستان در فصل سرما و برفی

اما اگر در غیر فصل خواب برف و یخ و زمستان ببینید. اگر در تابستان و فصل گرما، وقتی که فرضا در تراس خانه درون پشه بند خوابیده اید ببینید که زمستان فرا رسیده و هوا به شدت سرد شده و برف سنگینی بر زمین نشسته، خواب شما دارای تعبیر می شود.

 • اما این هم دو حالت دارد:

 • یا در آن سرمای سخت احساس آزردگی می کنید.
 • یا نمی کنید.

عدم احساس سرما در خواب

اگر احساس سرما نکردید و در خواب دیدید لباس و کفش مناسبی دارید، دستکش پوشیده اید، به طوری که سرما در شما هیچ تأثیری نمی گذارد، بسیار خوب است؛
 • چه که خواب شما خبر می دهد از حوادث غمبار آینده مصونیت می یابید و بدون گزند و آسیب زندگی را می گذرانید.

 احساس سرما در خواب

اما اگر احساس سرما کردید و مشاهده نمودید لباس و کفش مناسبی ندارید، سرما دستها و پاهایتان را منجمد کرده و رنجتان می دهد، خوابتان می گوید حوادث نامطلوبی انتظارتان را می کشد.
 • در آینده گزند و آسیب می بینید و در مقابل شداید وسیله دفاع و مبارزه ندارید و بسیار آسیب پذیر هستید و طبعا این از ضعف و شکست آینده شما خبر می دهد.

تعبیر راه رفتن روی برف 

اگر دیدید زمستان است و شما در میان برف راه می روید و مشت مشت برف برمی دارید، بی آنکه دست شما سرمای برف را حس کند، خوب است چون بقدر برفی که می گیرید، سود می برید و نفعی عایدتان می شود.
 • ولی اگر برف برداشتید و دستتان آزرده شد، با زحمت و تلاش فراوان مالی به دست می آورید که دیری نمی پاید و از دستتان می رود.

تعبیر نوع لباس در فصل زمستان در خواب

اگر در خواب ببینید زمستان است و شما لباسی گرم و راحت دارید، خوب است.
 • ولی اگر زمستان در خواب ببینید و لباستان گرم و کافی نباشد، خوابتان می گوید احتمال زیاد هست که زیان ببینید و شکست بخورید که باید مراقب خودتان باشید.

احساس بی پناهی با خواب زمستان

اگر ببینید زمستان است و شخص دیگری در برف و سرما می لرزد و شما لباس گرم دارید، جای شما با شخصی که در خواب می بینید، عوض می شود و خوابتان می گوید موردی پیش می آید که احساس بی پناهی و تنهائی می کنید و انتظار دارید دیگران به یاری و یاوری شما بپردازند.

تعبیر پارو کردن به خرج کردن پول

اگر در خواب ببینید برف زیادی جلوی در خانه یا اطاق متعلق به شما ریخته و شما با پارو برف را برمی دارید و دور می ریزید، خوابتان می گوید پولتان را هزینه می کنید.
 • برف برداشتن و دور ریختن صرف و خرج پول است، اما برف در آن حالت پول نیست.

هدر دادن پول با خواب برف

اگر در خواب ببینید بر بام ایستاده اید و برف برمی دارید و به کوچه می ریزید، نشان آن است که پول خود را به طور غیر معمول و نامعقول خرج می کنید.

مهمان سرزده با خواب برف

اگر در خواب خود ببینید برف مقابل خانه یا اطاق خود را کنار می زنید و راه باز می کنید، برای شما مهمان می آید. مهمانی که انتظارش را ندارید.

مشغول شدن به امور بیهوده با خواب برف

اگر در خواب ببینید زمستان است و شما برف را از بیرون به درون اطاق گرم خود می آورید، نشان آن است که خود را به امور واهی و بیهوده دلخوش می کنید و چیزهائی را گرد می آورید که ماندنی و پایدار نیستند و برای شما جز خستگی و ناامیدی و بدنامی و بی آبروئی چیزی باقی نمی گذارد.
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب