ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب زلزله و زمین لرزه

تعبیر خواب زلزله و زمین لرزه

تعبیر خواب زلزله یا زمین لرزه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

کلا زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است؛

  • اما باید توجه داشته باشید شما که بیننده خواب هستید، در این بی ثباتی چه وضعی دارید؟
  • عکس العمل شما در مقابل زلزله و موقعیتی که به طور طبیعی در جریان زلزله برای شما پیش می آید، چیست.
  • زیرا موقعیت و وضع شما را در زندگی زمان بیداری نشان می دهد.

تعبیر استواری در هنگام زلزله در خواب

اگر زلزله ای در خواب دیدید و مشاهده کردید زمین می لرزد، دیوارها تکان می خورند، اتومبیل ها در اثر تکان شدید زمین از مسیر خود خارج می شوند؛ اما شما سرپا ایستاده اید، بسیار خوب است.

  • این نشان می دهد که طوفانی در میگیرد که عموم مردم را شامل می شود و به بسیاری از مردم لطمه می زند، اما شما آسیب نمی بینید و سالم و سرحال به زندگی عادی خود ادامه می دهید.

تعبیر افتادن در هنگام زلزله در خواب

اگر در خواب خود دیدید برعکس همه جا ساکن و آرام به نظر می رسد، اما زمین بر پایتان می لرزد و هر بار که قصد می کنید خویشتن را قائم نگه دارید، موفق نمی شوید و می افتید،گویای این است که حادثه ای شخصا برای شما اتفاق می افتد و این ماجرا طوری می باشد که توجه و نگاه عمومی را به سویتان جلب می کند.

  • اگر در خواب خود ببینید که در اثر زلزله حادث شده به زمین افتادید، خوابتان می گوید که تنزل مقام پیدا می کنید.
  • ولی اگر دیدید حادثه زلزله اتفاق افتاد، اما شما همچنان قائم ایستاده اید، نشان آن است که شما از حادثه نیرومندتر هستید و تغییری در وضعتان ایجاد نمی گردد.

آسیب و آفت به مردم با خواب زلزله

برخی از معبران نوشته اند اگر دیدید زلزله ای شد و زمین لرزید، دلیل است که در آن دیار به مردم آفت می رسد و بیماری همه گیری اتفاق می افتد.

  • زمین لرزه به دلیل بی ثباتی و نشان تزلزل است، اما علت بیماری نمی تواند باشد و از این بابت نباید نگرانی به دل راه داد.

تزلزل و بی ثباتی خانوادگی با خواب زلزله

چنانچه در خواب خود ببینید زلزله شد و فقط خانه شما لرزید، خواب شما می گوید تزلزل و بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می افتد که سبب وحشت و نگرانی ساکنان خانه می شود.

  • برعکس اگر دیدید زلزله شد و همه جا لرزید مگر خانه شما نشان آن است که حادثه ناخوشایند عمومی اتفاق می افتد، اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون و محفوظ می مانید.

اگر دیدید زمین می لرزد و دیوارها فرو می ریزند، به تعبیر «آوار» در حرف «آ» نگاه کنید.

زلزله لرزش زمین است، اما وقتی خرابی ایجاد شود، تعبیر تفاوت می کند و دیگر زلزله نیست.

اگر در خواب ببینید زلزله ای شد و اشیاء و اثاثیه خانه شما از روی طاقچه و رف و کابینت آشپزخانه و جاهای مرتفع دیگر فرو ریخت، انتظار یک بگومگوی شدید خانوادگی را داشته باشید. از آن دعواهای شدید که گوئی همه با هم کینه صدساله دارند. همه داد می کشند و فریاد می کنند، بی آنکه کسی صدای دیگری را بشنود و سخنانش را بفهمد.

به هر حال زلزله و زمین لرزه نشان از حوادث است که بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومی تعبیر می شود.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب