ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب زعفران

تعبیر خواب زعفران

تعبیر خواب زعفران

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

زعفران در خواب دیدن نیکو نیست، اما رایحه زعفران خوب است.
 • عطر و بوی زعفران در خواب نیکوترین چهره زعفران است که امکان دارد در خواب ما نحوی جلوه کند.
 • چون اگر در خواب خود احساس کنید عطر و بوی زعفران به مشامتان می رسد، نشان آن است که شما را به بزرگی و نیکی می ستایند و پست سرتان از عظمت و قدرت و شوکت شما سخن می گویند
 • این در صورتی است که خود زعفران را با رنگ زردی که دارد، نبینید.

نوشته ایم که انسان سیاه و سفید خواب می بیند.

 • هنوز هم علمای بزرگ خواب شناسی نتوانسته اند با اطمینان کامل در این باره اظهارنظر کنند که آیا انسان رنگی خواب می بیند یا سیاه و سفید.
 • متخصصان می گویند انسان رنگ ها را نمی بیند، بلکه می فهمد.
 • به هر حال اگر در خواب زعفران را دیدید و یا فهمیدید که زرد است، عطر و بوی خوش آن تحت تأثیر رنگش قرار میگیرد.

دیدن رنگ زعفران در خواب خوب نیست، به خصوص اگر بر لباس باشد.

 • اگر رنگ زعفران بر لباس بریزد، به خصوص اگر لباس پنبه ای و کتانی باشد، امکان ندارد بتوانید با هیچ رنگ زدائی رنگش را پاک کنید.
 • به همین علت در گذشته برای تهیه رنگ های ثابت از زعفران استفاده می کردند.
 • در خواب نیز چنین است.
 • اگر رنگ زرد زعفران بر لباس باشد، بدنامی و غم و اندوهی است که اثرش سالیان دراز باقی می ماند و شما نمی توانید خاطره اش را فراموش کنید.

دیدن زعفران روی برنج اندکی که باشد، خوب است؛ اما زیاد آن خوب نیست.

تعبیر رنگ زرد لباس از رنگ زعفران در خواب

اگر در خواب خود ببینید لباستان رنگ زرد دارد و این زردی از زعفران است، خواب شما می گوید:
 • بدنام و یا بیمار می شوید.
 • پشت سرتان بد می گویند.
 • احیانا به شما تهمت و افترا می زنند.

ولی اگر در خواب بتوانید رنگ زعفران را بزدائید و اثرش را پاک کنید، خوب است.

 • از اتهام و بدنامی و بیماری رهائی می یابید.
 • اگر بیمار شده باشید، شفا حاصل می کنید.
 • اگر متهم و زندانی باشید، رهائی می یابید و رفع اتهام می شود.
 • این در صورتی است که رنگ زعفران را بزدائید.

زعفران زیاد ثروت است و اندک آن غم و رنج.

تعبیر سائیدن زعفران در خواب

 • سائیدن زعفران برای زنان غم و غصه و دعوای خانوادگی است، ولی برای مردان آنقدرها بد نیست.

در مجموع دیدن زعفران در خواب خوب نیست.

 • مگر آنکه عطر و بدی آن را حس کنید و یا بوئی استشمام کنید که فکر کنید از زعفران است.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب