ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

چهارده + 14 =

بستن
بستن

تعبیر خواب زری (پارچه زر بافت)

تعبیر خواب زری (پارچه زر بافت)

تعبیر خواب زری (پارچه زر بافت)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

اصولا معبران برای طلا و نقره در خواب تعبیر خوبی ننوشته اند.

 • علت این است که طلا و نقره و اشیاء زرین و سیمین در اسلام شأن قابل توجهی ندارند.

زری پارچه ای است که تار یا پود آن از نخ زرین تهیه شده باشد.

 • دیدن زری در خواب چندان خوب نیست.
 • معبران قدیمی و سنتی ما نوشته اند که زری در خواب فریب و نیرنگ و حیله و تزویر و بی حقیقتی است.
 • انحراف و کشیده شدن کارهای ناپسند است که نه خیر دنیا در آن متصور است و نه سعادت آخرت.

پوشیدن لباس زری ارتکاب گناه است.

اگر در خواب ببینید لباسی از زریپوشیده اید و یا همانطور که درباره پوستهای گرانبها گفته شد در خواب ببینید، سردست و یقه و پیش سینه خود را از زری درست کرده اید، نشان آن است که مرتکب گناه می شوید و به سوی خلاف و انحراف کشیده می شوید.

تعبیر خواب خریدن یا پوشیدن لباس زری

اگر در خواب ببینید لباسی از زری می خرید و یا می دوزید، تدارک کار خلاف و گناه آلود را می بینید.

 • اگر ببینید که دیگری لباسی از زری به شما هدیه می دهد، او هرکس هست، شما را به خلاف و گناه دعوت می کند
 • . همین طور است اگر شما چنین لباسی به دیگری هدیه کنید. در حقیقت شما او را به فساد و تباهی و ارتکاب گناه دعوت می کنید.
 • خریدن پارچه زری در خواب نشان آن است که بیننده خواب، مال خود را تباه می کند و در نتیجه به گناه آلوده می شود و ندامت و پشیمانی می کشد.

داشتن لباس زری برای زنان همانقدر گناه آلود و انحراف آمیز است که برای مردان می باشد.

 • اما چون همیشه گناه از جانب زن جدی تر و ویران کننده تر تلقی می شود، زنان باید زری دیدن در خواب را جدی تر بگیرند و بیشتر محتاط باشند.

بافتن زری طرح توطئه است. آغاز فریب و نیرنگ است.

 • چنانچه در خواب ببینید کسی زری می بافد، او توطئه می کند و خیانتی را بنیان می نهد.
 • اگر شما در خواب بدانید که آن زری برای شما بافته می شود، هدف توطئه نیستید، بلکه عامل آن خواهید بود.
 • خوابتان می گوید شما کاری گناه آلود میکنید؛ اما به دست دیگری.
 • اگر در خواب ببینید خودتان زری می بافید و یا لباسی از زری میدوزید، نشان آن است که توطئه ای طرح می کنید و به سوی کار خلاف کشیده می شوید.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب