ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

19 − پنج =

بستن
بستن

تعبیر خواب زالو

تعبیر خواب زالو

تعبیر خواب زالو

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

زالو در خواب دشمن است. دشمنی است که بد جوری پیله می کند و دست بردار نیست و تا خون نخورد و سیر نشود، رها نمی کند.

  • چنین دشمنی را از هر راهی که بر از راهی دیگر وارد می شود و به هر نحو با او مبارزه کنید، به نحو دیگری به سرا می آید و به شما می چسبد.
  • دیدن زالو در خواب خوب نیست، به خصوص اگر سیاه و در عالم خواب ببینید که به گلویتان چسبیده است.

تعبیر خواب زالوی چسبیده به گلو

دیدن زالوی چسبیده به گلو بدترین حالت خواب دیدن زالو است. دو رگ حیاتی، دو ورید انسان از قسمت قدامی گردن می گذرد.

چنانچه در خود ببینید زالو قسمت پیشین گردنتان چسبیده است، خوابتان می گوید دشمن رگ حیاتی شما را گرفته و تا شما را از پای نیفکند، آرام نمی گیرد.

  • به هر طریق دیدن زالو در خواب دشمن است. 

بدترین نوع و نحوه آن همان است که سیاه باشد و شما آن را ببینید که به گردنتان چسبیده است. صریح بگویم این خواب گویای شکست و مرگ به دست دشمن بدخواه است. 

  • انشاء الله چنین خوابی دیده نشود و شما نبینید.

تعبیر خواب زالوی چسبیده به شکم

چنانچه در خواب ببینید زالو به شکمتان چسبیده است، همسرتان با شما دشمنی می کند. 

همین تعبیر است اگر در خواب ببینید زالو به بیضه و یا به قسمتهای داخل ران شما چسبیده باشد.

تعبیر خواب زالوی چسبیده به دست راست

اگر زالو به دست راستتان چسبیده باشد، برادر و اگر به دست چپ شما چسبیده باشد، فرزندتان با شما دشمنی می کند.

تعبیر خواب زالوی چسبیده به پلک چشم

گر در خواب ببینید زالو به پلک چشمتان چسبیده، فرزند مادینه شما یعنی دخترتان به شما بد میکند و اگر به پشتتان چسبیده بود، از سوی دوستانتان آسیب می بینید.

مکیدن خون توسط زالو

اگر در خواب خود ببینید زالو خون شما را مکیده و متورم شده، به اندازه خونی که آن زالو مکیده و تورمی که شکم و بدنش دارد، بیش یا کم، دشمن از مال شما می برد و می خورد و شما شاهد تطاول او هستید و کاری نمی توانید بکنید.

به همین علت معبران نوشته اند که این چنین دشمنی که تا این اندازه آزادی عمل داشته باشد و با فراغت آنقدر خون بتواند بمکد و بخورد، همسر است.

  • اینجا زالو جایگزین و معرف همسر بیننده خواب است. اگر مرد باشد، زن او و اگر زن این خواب را ببیند، شوهر اوست.
  • در قدیم که تعدد زوجات بیش از حالا مرسوم و متداول بود، معبران عقیده داشتند زالوئی که تا این اندازه فرصت خون مکیدن و متورم شدن را داشته باشد، زن معقودۀ مرد است که از او بیشترین فرزند را دارد.

تعبیر خواب زالو در خواب زن

اگر زنی ببیند زالوئی به پستانش چسبیده و خون او را می خورد، از جانب دخترش و یا عروسش – زن پسرش – آسیب می بیند و لطمه می خورد.

  • اگر زنی ببیند زالو به شکمش چسبیده، مواجهه با دشمنی مادر شوهر می شود.

کندن زالو از بدن

چنانچه در خواب خود ببینید زالوئی را که به بدنتان چسبیده و خون شما را مکیده، با دست گرفتید و کندید و با نفرت و کراهت کشتید و یا دور افکندید، بر دشمن خود پیروز چیره می شوید.

تعبیر خواب زالوی چسبیده به زبان

اگر در خواب ببینید زالو به زبان شما چسبیده و یا زالوئی در دهانتان است، نشان آن است که خودتان با خود دشمنی می کنید.

سخنانی خلاف مصالح خویش می گوئید که ابتلا و گرفتاری به وجود می آورد و شما را درگیر بلا و محن میکند.

  • «ابن سیرین» نوشته در این مورد مطمئن باشید که دشمن در خانه شماست.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب