ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

5 + 4 =

بستن
بستن

تعبیر خواب ریمل

تعبیر خواب ریمل

تعبیر خواب ریمل

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد.

تعبیر خواب سرمه کشیدن

اگر در خواب خود ببینید که به چشم خویش سرمه کشیده اید، کاری می کنید که به ظاهر خوب است؛ اما به نیت خوب نیست.

  • این تعبیری است که برای سرمه نوشته شده است. زیرا سرمه را مردان نیز در قدیم می کشیدند.

سرمه نوعی کاربرد داروئی داشت و به کسانی توصیه می شد که دچار ضعف بینائی می شدند، ولی ریمل یک وسیله آرایش و صددرصد زنانه است.

  • در خواب دیدن اشیاء زنانه برای مردان خوب نیست. ریمل هم از آن نوع محسوب می شود.

تعبیر خواب ریمل مالیدن در خواب مردان

اگر مردی در خواب ببیند ریمل می کشد، از طریق چشم گناهی مرتکب می شود که برای او غم و اندوه و ندامت همراه می آورد. بیننده چنین خواب یا شاهد حا نامطلوب واقع می شود و یا چشم به مال و ناموس دیگران میدوزد.

تعبیر خواب ریمل در خواب زنان

اگر زنی در خواب ببیند زن دیگری ریمل مالیده، کسی هست که از راه غیر او نظر دارد. او هرکس هست، دشمن خطرناک نیست؛ اما

تعبیر خواب ریمل مالیدن زنان

اگر زنی ببیند ریمل مالیده و دیگران به او نگاه می کنند، سر زبان ها می افتد و پشت سرش حرف می زنند.

اگر زنی ببیند ریمل می مالد و آن زن غریبه است، موردی پیش می آید گه دروغ می گوید و حقیقتی را وارونه جلوه می دهد.

تعبیر خواب ریمل از دیدگاه معبران

دسته ای از معبران سنتی نوشته اند چشم در خواب دین است و سرمه روشنائی یعنی مجاهده و تلاش در راه دین تعبیر می شود.

دسته ای دیگر از معبران سرمه را خوب و خواسته دانسته اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه می مالد، به مال و نعمت
می رسد و پولدار می شود.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب