ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

پانزده + هفده =

بستن
بستن

تعبیر خواب دوختن

تعبیر خواب دوختن

تعبیر خواب دوختن

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

دوختن در خواب رتق و فتق امور است و سامان دادن به کارها و مجموعا دیدن آن در خواب بد نیست.

  • مخصوصا اگر چیزی را که در خواب می دوزید، تمام کنید و نادوخته و ناتمام باقی نگذارید.

اصولا دوختن به خصوص دوختن پارگی و دریدگی در خواب خوب است.

تعبیر خواب دوختن دکمه

دوختن دکمه ایجاد استحکام و بنای قوت و قدرت است و معبران دکمه لباس را برادر با فرزند بیننده خواب تعبیر کرده اند.

  • اگر در خواب خود ببینید که دکمه می دوزید، با فرزند و یا برادر خود کاری می دهید که خیر است و نتیجه آن به استحکام زندگیتان کمک می کند.

تعبیر خواب دوختن لباس

دوختن پارگی و دریدگی لباس برای بیماران، متهمان، زندانیان و بدهکاران خوب است؛ زیرا خواب آنها از فرجام نیک و رتق و فتق امور از هم گسیخته این نیک را بشارت میدهد.

  • اگر در خواب خود ببینید لباسی شیک و برازنده دوخته اید، کاری در جهت تامین آبروی خویش انجام می دهید.

تعبیر خواب دوختن پیراهن

اگر در خواب خود ببینید که پیراهن میدوزید، به شرطی که پارچه نو را قیچی نکنید و اصولا قیچی در دستگاه دوخت و دوزتان نباشد، خوب است و خواب شما می گوید کاری می کنید که با شان و شخصیت شما رابطه دارد و بر آن می افزاید.

تعبیر خواب دوختن پارگی

اگر ببینید پارگی و یا شکافتگی را می دوزید، وام خود را می پردازید و یا با کسی که قهر هستید، آشتی میکنید.

  • توجه بفرمایید که پارگی و دریدگی غیر از شکافتگی است.
  • شکافتگی درز را دوختن، مرمت است و به آشتی بعد از قهر و یا پرداخت دین تعبیر می شود.

تعبیر خواب دوختن لباس زنانه

اگر ببینید لباس زنانه می دوزید، از جانب همسر خود سود می برید و یا زنی دیگر به شما نفعی می رساند؛ به شرطی که لباس برای خودتان نباشد. چون پوشیدن لباس زنانه برای مرد بی آبرویی و رسوایی و هتک حرمت است.

 دوختن شلوار در خواب

اگر در خواب خود ببینید شلوار میدوزید، صاحب فرزند می شوید. اگر مرد یا زنی که با همسرش قهر است و اختلاف شدید نزدیک به جدایی دارند در خواب ببیند سفره می دوزد، با همسر خویش آشتی میکند.

  • اگر زنی در خواب ببیند شلوار مردانه می دوزد، صاحب پسر می شود و اگر ببیند پیش بند و یا کرست و یا گن می دوزد، صاحب دختر می شود.

 دوختن پرده در خواب

اگر در خواب خود ببینید پرده میدوزید، غمگین و متألم می شوید و اگر ببینید جوراب خود را رفو می کنید و یا پارگی آن را می دوزید، به سفر می روید.

  • دوختن لباس بچه خوب است، مخصوصا برای دختران جوان نوید عشق و ازدواج نزدیک است.
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب