ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب ده

تعبیر خواب ده

تعبیر خواب ده

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

در مورد ده و روستا در حرف الف کلمه « آبادی» توضیح داده شده است.

ده همان روستا و همان آبادی است. تکرار آن مطالب لزومی ندارد، معهذا برای اینکه تداوم کلمات حفظ شود، تعبیر ده را می نویسم.

تعبیر خواب ده آباد

اگر کار مهمی در پیش روی خود و در دست اجرا دارید و در خواب دهی آباد و معمور ببینید، خوب است و نوید دهنده این است که کار شما به درستی و به دلخواه انجام می گیرد و به مقصود می رسید.

 اگر کاری در دست انجام ندارید و چنان دهی آباد و سرسبز در خواب ببینید، خواب شما خبر می دهد که به زودی دست به انجام کاری سازنده می زنید که در صورت توفیق به رفاه و نعمت و آسودگی می رسید.

تعبیر خواب ده از دیدگاه ابن سیرین

 «ابن سیرین» نوشته اگر کسی در خواب ببیند در دهی است و نام آن ده را نداند، نیکو است و اگر نام آن ده را بداند، بد است.

  •  اگر ببیند که از ده بیرون می آید، خوب است.
  •  اگر ببیند به ده وارد می شود، خوب نیست.

تعبیر خواب ده به هدف و مقصود

دهی که از دور می بینید، هدف و مقصود و ایده آل شماست که خودتان از وجود آن خبر ندارید؛ ولی باطن کشش دارید. 

  • چنانچه از دور ده آبادی را ببینید، هدف درخشانی در پیش دارید.
  •  اگر ده مخروبه و ویران باشد، نتیجه ای که عایدتان می شود، بد است و مطلوب نیست.

مالکیت ده در خواب

اگر دهی دیدید و احساس کردید که به خودتان تعلق دارد، آن ده کار شماست و نتیجه ای است که عایدتان می شود.

عمران و آبادی و خراپی ده نیز گویای پیروزی و شکست بیننده خواب است.

 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب