ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب دمل

تعبیر خواب دمل

تعبیر خواب دمل

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

دمل، مشکل زندگی است که خود بیننده خواب در ایجاد آن هیچگونه دخالتی ندارد.

تعبیر خواب دمل از دیدگاه معبران کهن

معبران کهن نوشته اند دمل مال و اندوخته است و چنانچه کسی در خواب خود دمل دارد، نشان آن است که مالی اندوخته نصیب وی می شود و بر داراییش افزوده می گردد.

تعبیر خواب دمل از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

دمل نمی تواند مال اندوخته باشد؛ زیرا درد دارد و این درد، ناراحتی و غمی است که نهفته در درون خویش داریم. مشکل زندگی است که برای ما به وجود می آید؛ به خصوص اگر دردناک باشد. و دمل را با دست لمس کنیم و با لمس آن درد شدیدی به وجود آید.
 
دمل با غم و رنجی است که از مشکلات و برخورد با مصایب به وجود می آید؛ مثل گم شدن پولی که قرض کرده اید تا بدهی خویش را بدهید.

تعبیر خواب دمل دست

اگر در خواب ببینید که به دست شما دمل زده است – از سر انگشتان تا کتف – بین دوستان و خویشان برخوردهایی ایجاد می شود و کدورت هایی پدید می آید که به غم و رنج و ناراحتی می انجامد.

تعبیر خواب دمل قسمت جلو و عقب بدن

اگر دمل در قسمت جلو و عقب شما بود، قسمت پایین بدن، بین شما و همسرتان اختلاف به وجود می آید.
  • اگر دمل روی شکمتان بود، تعبیر همین است.
  • اگر دمل به پشتیان بود، از طرف همکاران و آشنایان و دوستان ناراحت می شوید.

تعبیر خواب دمل چرکین

اگر در خواب ببینید دمل شما شکافته شود و سرباز کند و چرک و ریم از آن بیرون بریزد، نشان آن است که از غم و رنج فراغت می یابید.
  • همانقدر که چرک و ریم و کثافات خون آلود از دمل شما خارج شود، اندوهتان از بین می رود و راحت و آرامش و فراغت حاصل می کنید.
  • چنانچه ببینید با بیرون رفتن چرک و ریم و خونابه درد هم از بین رفت، فراغت شما کلی است… به طوری که اثری از گرفتاریهای قبلی باقی نمی ماند.

دمل رسیده در خواب

اگر دمل رسیده ای داشته باشید و آن را نیشتر بزنند، کسی به شما کمک می کند و در رفع مشکلات شما پیشقدم می شود.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب