ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سیزده + 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب خنده

تعبیر خواب خنده

تعبیر خواب خنده

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

خنده دو نوع است:

  1.  خنده نهفته و پنهان 
  2. لبخند و تبسم و خنده اشکار و بی پروا که خنده ای است با صدا از نوع قهقهه.

کلا در خواب خنده بلند و آشکار غم و اندوه است، حتی گریستن است. 

نوشته اند در خواب هر چه بلند تر و بی پروا تر بخندید غم و غصه بیشتر و گریه شدیدتر است. منظور از خنده آشکار همین است، چون خنده آهسته و بی صدا و لبخند و تبسم خنده نهقته و پنهان شناخته میشود.

برخلاف بیداری که خنده نمود و تجسم شادی و نشاط است در خواب گویای اندوه و غم و خبر دهنده غصه و ماتم است.

تعبیر خنده با صدای بلند برای خانم ها

برای زنان خندیدن به صدای بلند در بیداری که مناسب نیست.در خواب نیز شایسته و خوب نیست و بدی و عوارض آن بیشتر از خنده مرد است.

تعبیر خواب خندیدن زنان 

زنی اگر ببنیند در خواب میخندد و مردانی هستند در انجا که آنها را نمیشناسد و آنها نمیخندند به هیچ وجه خوب نیست چون خواب او میگوید در روز های اینده خواهد گریست و عده ای شاهد گریستن او خواهند بود.

 

تعبیر خواب خندیدن جوانان

برای جوانان بدی خندیدن کمتر از سالمندان است و برای بچه ها هیچ بدی ندارد.

چنانچه ببینید بچه ای در خواب شما میخندد و قهقهه میزند، شاد میشوید. خنده کودکان هر چه کوچکتر باشد به تبسم و خنده ملایک و فرشتگان نزدیکتر است و خنده فرشتگان عنایت و رحمت الهی است که ابلاغ میگردد.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب