ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب خردل

تعبیر خواب خردل

تعبیر دیدن خردل در خواب

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

خردل یا «اسپندان» در خواب غم و اندوه و تلخکامی است؛ چه خشک ببینیم و چه تر و تازه، آنطور که به غذا می زنند و به عنوان چاشنی مصرف می کنند.

تعبیر خواب خردل خشک و نکوبیده

خردل به صورت خشک و نکوبیده، اندوه نزدیک است و غمی می باشد که می توان از آن دوری کرد. دیدن خردل خشک و نکوبیده در خواب به بیننده خواب هشدار می دهد که غمی انتظارش را می کشد. بهتر است او طی روزهای آینده مراقب اعمال و رفتار خویش باشد و این مراقبت را تا ده روز ادامه دهد. همان طور که گفته شده ذهن ما تا ده روز آینده را در خواب پیشگویی می کند و می بیند و می فهمد.

تعبیر خواب گرفتن خردل از دیگری

گرفتن خردل از دیگران چه خشک و چه تر، چه برای مصرف غذایی باشد یا غیر غذایی، گواه بر این است که از جانب آن کس غم و اندوه و یا خسارت و زیانی به بیننده خواب می رسد.

تعبیر دیدن مقدار زیاد خردل در خواب

خردل یک نوع چاشنی تند و تیز است که مقدار اندک آن اشتهابرانگیز است؛ اما اگر زیاد مصرف شود، نه فقط اشتها برانگیز نیست، بلکه مسموم کننده و زیان بخش است و شاید کشنده باشد.

در این صورت اگر کسی در خواب مقدار زیادی خردل به شما بدهد، دشمن شماست و آنچه که می دهد، زیان بخش و مضر است. روزهای آینده بیننده خواب نباید از کسی هدیه قبول کند، چون پشت این هدیه حسن نیت نیست.

  • معبران نوشته اند دهنده خردل در خواب اگر ناشناس باشد، دشمن است.
  • اگر آشنا باشد، پند و نصیحت است. چون پند تلخ است، اما نتیجه ای مطلوب و خوب دارد.

تعبیر خواب دادن خردل به دیگری

دادن خردل به دیگران نیز همین تعمیر را دارد و نشان آن است که از جانب بیننده خواب به اطرافیانش زیان می رسند. زمانی که موجب آزردگی خاطرشمان می شود و گاه ممکن است این زیان کمرشکن و بسیار باشد

اگر در خواب ببینید، خردل دارید، اما آن را مصرف نکرده و دور می ریزید، خوب است.

چون خواب می گوید از فشار غم و اندوهی که دارید، کاسته می شود.

  • دورریختن خردل و جدا شدن از ظرف محتوی خردل به عنوان تخفیف غم و اندوه شناخته می شود، نه انکار فم.
  • خواب می گوید غم هست، غم باقی می ماند؛ اما از فشار آن کم می شود.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب