ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

12 + 17 =

بستن
بستن

تعبیر خواب خرابه

تعبیر خواب خرابه

تعبیر دیدن خرابه در خواب

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

خانه زندگانی و سامان بیننده خواب است و هرچه با شکوه تر باشد، زندگانیش شکوه و عظمت بیشتری می یابد.

حال اگر این خانه ویران باشد، طبیعی است که زندگانی و سامان بیننده خواب نه فقط شکوه و عظمت ندارد، بلکه نکبت و ادبار و بدبختی را نشان می دهد.

تعبیر خواب خانه خرابه

اگر در خواب خود ببینید خانه شما، خانه ای که به شما تعلق دارد، خراب است، مالتان از دست می رود.

تعبیر بودن در یک خانه خرابه

اگر در خواب ببینید در یک خانه خراب هستید، خانه ای که به شما تعلق ندارد، نشان آن است که به انحراف و کجروی کشیده می شوید و دست به اعمال ناصواب می زنید. مثلا رشوه می گیرید، دروغ می گویید و یا برای پیشبرد کارهایتان به فریب و نیرند متوسل می شوید.

  • اگر در خواب از خرابه بیرون بیایید، نشان آن است که ابتلا و نکبت و ادبار را پشت سر می نهید؛ ولی اگر به خرابه وارد شوید؛ تعبیر همان است که گفتم.
  • بدترین وجه ۱ است که احساس کنید آن خانه متعلق به شما بوده است.
  • اصطلاح “خانه خراب” و یا اینکه در زبان محاوره و به عنوان نفرین می گویند “خدا خانه اش را خراب کند ریشه در این مورد دارد؛ یا خواب ریشه در این باورها دارد.

تعبیر دیدن خرابه همراه با سگی در خواب

اگر در خواب خودتان را در خرابه ای ببینید و در همین حال مشاهده کنید سگی نیز به خرابه وارد شد و شما به دنبال آن سگ از خرابه بیرون رفتید، خوابتان می گوید در عین گمراهی و ضلالت و حین بدبختی و ادبار، دوستی وفادار به کمک شما می شتابد و از شلال و ادبار نجاتتان می دهد.

  • برعکس اگر ببینید وارد خرابهای شدید که سگی نیز آنجا خوابیده بود و شما کنار سگ در خرابه ماندید، خوابتان می گوید دوستی وفادار شما را به گمراهی می کشد و موجب خسران و زیان شما می شود.

تعبیر دیدن خرابه همراه با گربه ای در خواب

اگر در خواب دیدید در خرابه ای هستید و آنجا گربه ای نیز هست، خوابتان می گوید زنی در راهتان ظاهر می شود که شما را به فساد و تباهی می کشد و زیان مالی هم به شما وارد می آورد.

  • اگر در خواب به دنبال گربه وارد خرابه شوید، بدتر است.
  • چنانچه گربه را در خرابه ببینید و از آنجا خارج شوید، خوب است؛ چون خواب می گوید از تسلیم در مقابل فساد و گمراهی به وسیله زن میگریزید.
  • این بدتر است اگر از خانه ای سالم و آباد که نشانی از ویرانی و خرابی ندارد، سربه دنبال گربه ای بگذارید و وارد خرابه شوید. در این صورت کار شما خراب می گردد و مال و آبروی خود را برای زن و به وسوسه او تباه می کنید.

تعبیر خواب خراب کردن مکانی

اگر در خواب خود ببینید جایی را به دست خود خراب می کنید، یا ایستاده اید و دستور می دهید که بنایی را خراب کنند، خوب نیست؛ چون خواب شما خبر می دهد که مال و آبروی خود را تواما از دست می دهید.

  • اگر دیدید جایی خراب را آباد می کنید و یا دستور می دهید که خرابه ای را به صورت آباد و معمور بسازند، تعبیر خلاف آن است که گفته شد.

خراب کردن دیوار در خواب

اگر دیواری را در خواب خراب کردید، به دوستی لطمه و صدمه می زنید که حامی و پشتیبان شماست.

خراب کردن اطاقی در خواب

اگر در خواب اطاقی را خراب کردید، به خانواده خویش لطمه می زنید و زیان می رسانید.

خراب کردن پلکان در خواب

اگر در خواب خود پلکان را خراب دیدید، اما خودتان بالای پله ها قرار داشتید، احتمال سقوط شما هست.

  • اگر در خواب پله ها را خراب یافتید، اما خودتان پایین پله ها قرار گرفته بودید، راه ترقی و تعالی شما مسدود است و خوابتان می گوید نمی توانید ترقی کنید.

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب