ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

15 − 14 =

بستن
بستن

تعبیر خواب خاکستر

تعبیر خواب خاکستر

تعبیر دیدن خاکستر در خواب

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

خاکستر بازمانده و محصول آتش است. یعنی تا آتش ایجاد نشده و چیزی تا مرحله انهدام نسوخته باشد، طبعه خاکستر به وجود نمی آید. پس هرجا خاکستر ببینیم، می فهمیم که آنجا آتشی بوده و چیزی سوخته است.

در خواب نیز چنین است؛ یعنی وقتی در خواب خود خاکستر ببینیم، ناخودآگاه این استنباط در ما به وجود می آید که کوششی شده، تلاشی بوده، غوغایی انجام گرفته که اینک خاکسترش باقی مانده است و چون خاکستر نمایانگر انهدام است، در خواب افسوس و ندامت و تحسر و غم و بیهودگی تعبیر می شود.

تعبیر خواب منقل پر از خاکستر

اگر در خواب ببینید منقل یا مجمر و آتشدانی پر از خاکستر گرم هست و آن آتشدان به شما تعلق دارد، نشان آن است که فرصت نیکویی را از دست می دهید که جز ندامت و پشیمانی چیزی برایتان باقی نمی ماند.

  • اگر خاکستر سرد باشد، فرصتی بوده که مدتها قبل از دست رفته و گم شده است.

تعبیر خواب جستجوی خاکستر

اگر در خواب ببینید به دنبال خاکستر می گردید تا آتش را جابه جا کنید، برای رسیدن به هدفی که در نظرتان بزرگ و متعالی جلوه می کند، کاری بیهوده انجام می دهید که بعد ندامت و پشیمانی می آورد.

  • اگر در عالم خواب خاکستر را یافتید، ندامت حتمی است.
  • اگر نیافتید، در آستانه تحسر قرار می گیرید و احتمال بازگشت باقی می ماند.

تعبیر دیدن خاکستر در خواب زن شوهردار

اگر زن شوهرداری ببیند مقداری خاکستر در اطاق پراکنده شده و او سرگرم کردن و بیرون ریختن آثار خاکستر است، خواب او می گوید بین زن و شوهر رواں صمیمانه ای به وجود می آید و آثار کدورت و نقار از بین می رود و اخلاق و رفتاری برای همیشه موجب بروز اختلاف بود، ترک می کنند.

  • اگر این خواب را دختر جوانی بین خوب است با چون آینده ای روشن و امید بخش به او نوید می دهد.

تعبیر خواب خاکستر به بدخواهان

اگر زن خانه ببیند باد خاکستر می آورد و بر اشیاء درون اطاق می نشاند، باید مراقب اطرافیان خویش باشد؛ چون بدخواهان آتش افروزی می کنند که در نتیجه ملال و اندوهش به آن خانه و بیننده خواب می رسد.

سفر رفتن با خواب خاکستر

اگر در خواب خود ببینید پایتان در خاکستر فرو رفته ، به جایی می روید و یا سفری می کنید که بیهوده و عبث است و زیان دارد و ندامت میکشید.

  • اگر ببینید دستتان در خاکستر فرو رفته، کاری میکنید که نتیجه آن ندامت بار و ملال آور است.

تعبیر دیدن خاکستر در آشپزخانه

اگر خاکستر در آشپزخانه بود، همسرتان برای شما ایجاد ملال و غم و غصه می کند.

  • همین طور است اگر ببینید خاکستر در رختخواب و بستر شما ریخته است.

سرزنش شدن با خواب خاکستر

اگر در خواب ببینید خاکستر بر سرتان نشسته، عملی انجام می دهید که بزرگترها و رؤسا شما را سرزنش می کنند و شرمندگی میکشید.

  • اگر خاکستر بر چهره شما نشسته بود، خجالت میکشید و این شرمندگی تا مرحله رسوایی است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب