ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

4 × پنج =

بستن
بستن

تعبیر خواب خاویار

تعبیر خواب خاویار

تعبیر دیدن خاویار در خواب

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

بیوگرافی خاویار

«خاویار» یک کلمه روسی است که ابتدا به زبان فارسی آمده و بعد از زبان فارسی همراه خود خاویار به اروپا رفته و در زبانهای فرانسه و انگلیسی و بیشتر لسان دنیای غرب به همان شکل و با همان تلفظ وارد شده و باقی مانده است.
  • در زبان فارسی ما کلمه ای مترادف و هم طراز خاویار نداریم، اما در لهجه های شمالی کشور در ساحل دریای خزر لغاتی برای تخم ماهی دارند، که جایی اشول و چیزهای دیگر می گویند.

در قدیم تخم ماهی را نمی شناختند و یا نمی خوردند که درباره آن تعابیری بنویسند. در دنیای غرب نیز چون خاویار عمر زیادی ندارد، تعابیر دقیقی نوشته نشده است.

تعبیر خواب کلی خاویار

ماهی در عالم خواب صاحب ارزش زیادی است، پس تخم ماهی نمی تواند بد با دیدنش خوب و بسیار مبارک است. خاویار سکه های طلایی، دانه های مروارید و قطعات جواهر است و دیدنش در خواب بسیار نیکو است.

  • خاویار هرچه روشن تر باشد، بهتر است و به همین نسبت هرچه دانه های تخم درشت تر باشد، ارزش بیشتری در خواب پیدا می کند.

تعبیر خواب خوردن خاویار

اگر در خواب ببینید خاویار می خورید، ثروتی عظیم به شما می رسد. خریدن نیز همین تعبیر را دارد.

تعبیر خواب خریدن خاویار

اگر در خواب خاویار بخرید، به ثروت می رسید، اما فرد خاویار دهنده ثروت نیست؛ چون خاویار تخم ماهی است و ماهی فرشته بخت هست، پس فروشنده  فرشته بخت شماست.

تعارف خاویار به دیگری

 اگر ببینید خاویار به کسی می دهید یا تعارف می کنید، او را در ثروت خود سهیم ود و در داشتن اقبال بلند شریک شما می شود.

خاویار در خواب از هیچ جهت بد نیست. حتی دیدنش نیکو است، اگر چه آن را نداشته باشید.

  • خوب ترین وجه آن این است که ماهی را خودتان صید کرده باشید و خاویار را از شکمش بیرون بیاورید.

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب