ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

7 − 5 =

بستن
بستن

تعبیر خواب حنا (حنا بستن)

تعبیر خواب حنا (حنا بستن)

تعبیر خواب حنا (حنا بستن)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

حنا در خواب غم و اندوه زودگذر است؛ چه خودتان مالیده باشید و چه دیگری بمالد و شما شاهد آن باشید.

  • حنا گیاهی است رنگی و چون به پوست و مو مالیده شود، رنگ باقی می گذارد.
  • این رنگ در علم خواب شناسی بی حقیقتی تعبیر می شود.
  • بی حقیقتی می تواند خیانت باشد. می تواند دروغگویی باشد. می تواند تزویر و ریا و نیرنگ باشد. هر چه از این دست باشد، غم و اندوه و ننگ و رسوایی و بدنامی می آورد.

تعبیر خواب از دیدگاه معبران 

معبران حنا بستن را در خواب خوب ندانسته اند، مخصوصا اگر به ریش و ابرو مالیده شود.

معبران گذشته نوشته اند اگر در خواب ببینید ریش سیاه و یا سفید دارید و حنا بسته و آن را سرخ رنگ کرده اید، هتک حرمت و آبروی شما می شود و کارتان به رسوایی و بدنامی و انگشت نما شدن می رسد

تعبیر حنا روی دست در خواب

اگر در خواب ببینید که بر دست خود حنا مالیده و ناخن و انگشتانتان را رنگ کرده اید، نشان آن است که عملی غم آور انجام می دهید. با دست خود کاری انجام می دهید که آن کار ایجاد غم و اندوه می کند.

تعبیر حنا بستن روی پا در خواب

اگر در خواب خود دیدید که بر پای خویش حنا بسته اید، به جایی می روید که نباید بروید و رفتن به آن محل برای شما شکست و بدنامی می آورد.

تعبیر حنا بستن روی سر در خواب

اگر در خواب دیدید که بر سر خود حنا بسته اید، تعبیر همان است که برای ریش و موی ابرو گفته شد.

  • اما اگر در خواب دیدید سرتان را حنا بسته و ریش و سبیل و موی ابروی خویش را به حال اولیه و انهاده اید، مورد تمسخر و استهزاء قرار می گیرید و انگشت نما می شوید و یا کاری میکنید که به شدت ندامت می کشید و شماتت می شنوید.

در خوابهای ما حنا بستن هیچ سود و فایده ای را نشان نمی دهد، چون نفسا رنگ است و رنگ غیر طبیعی ریب و ریا و حیله و فریب است.

این تعابیر که گفته شد، برای مردان است.

اما حنا بستن برای زن تعبیر دیگری دارد:

  • اگر زنی در خواب ببیند دست و پای خویش را حنا می بندد، کاری مطلوب در خانه و خانواده انجام می دهد که به عزت و حرمت او می افزاید.
  • اگر زنی ببیند دست خویش را تا آرنج حنا بسته است، خدمتی انجام می دهد که مورد توجه شوهرش قرار میگیرد.
  • اگر دختر جوانی ببیند حنا بسته است، شاد می شود و یا عامل شادی دیگران قرار می گیرد.

تعبیر خواب فروختن حنا

اما برای مردان فروختن حنا و کمک کردن در حنا بستن دیگران اشتراک در معاصی و انسان را رنگ می کند و گول می زند.

  • نیرنگ بازی تعبیر می شود.
  • دیدن خواب فروشنده حنا در بازار مرد شیادی است که انسان را رنگ می کند و گول می زند.
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب