ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

14 − هفت =

بستن
بستن

تعبیر خواب حلوا

تعبیر خواب حلوا

تعبیر خواب حلوا

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

امروزه حلوا را منحصرا به منظور خیرات و برای مرده می پزند. در گذشته حلوا نوعی غذا بود که در ردیف اغذیه و اطمعه دیگر سر سفره بزرگان و منعمین دیده می شد.
  • همان طور که گفته شده است برداشت ما نسبت به اشیاء روی تعبیر تاثیر می گذارد، بر تعبیر حلوا هم این اثر نهاده شده است.
  • با شنیدن نام حلوا بی اختیار به یاده مرده و مراسم ختم و خیرات می افتید، لذا حلوا در خوابهای ما غم و اندوه و بیماری است.

دیدن حلوا در خواب

اگر در خواب ببینید یک بشقاب نذری محتوی حلوا برا شما به در خانه آورده اند، غم و اندوهی برای شما می رسد که عامل ایجاد آن بیرون خانه شماست.

تعبیر خواب پختن حلوا 

  • اگر در خواب خود ببینید خودتان حلوا میپزید، گناهی لذت بخش اما غم انگیز مرتکب می شوید و یا مالی از طریق نامشروع به دستتان می رسد که بعد باید تاوان اندوهباری پس بدهید.
  • اگر در خواب ببینید حلوا میپزید و بدانید که هدف از پختن حلوا خیرات برای مرده است، خواب شما می گوید دینی به گردن دارید که باید ادا شود و یا واجب ساقط شده ای دارید و روزه و نمازتان قضا شده است.

تعبیر خواب حلوای تر و خشک

حلوای خشک غم کهنه است و حلوای تازه غم و غصه جدید و از راه رسیده، و یا اندوهی که به زودی پیش می آید. به زبان گویاتر مالی است که از راه نادرست حاصل می شود.

  • پس اگر در خواب ببینید نان و حلوا می خورید، مال حرام به چنگ می آورید و یا رباخواری می کنید.
  • همین تعبیر هست اگر ببینید دیگری حلوا می خورد.

تعبیر احساس وی حلوا در خواب

اگر در خواب احساس کنید بوی حلوا به مشامتان می رسد، اما نه پزنده حلوا را می بینید و خود حلوا را، خبری به شما می رسد که خوشحالتان نمی کند.

حلوا گناه لذت بخش است.

  • اگر دیدید حلوا می فروشید، غرق گناه می شوید.
  • اگر دیدید حلوا می خرید، مرتکب گناهی لذت بخش می شوید.

 

طرز درست کردن حلواهای خوشمزه

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب