ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب حلاج یا پنبه زن

تعبیر خواب حلاج یا پنبه زن

تعبیر خواب حلاج (پنبه زن)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

پنبه و حلاج

در کلمه پنبه اشاره شد که پنبه، خیر و برکت و نیکی است. به راستی پنبه از نعمات الهی است و وجودش چه بسیار مشکلات زندگی بشری را آسان می کند.

حلاج نیز پنبه زن است و عامل در امر نیک و در تقسیم خیرات و برکات.

  • پس حلاج مقسم خیر و نیکی است و انسان خیر و نیکوکاری است که به آزار و ناراحتی کسی راضی نیست و هر چیز را در حد اعلای خوبی می خواهد.
  • کسی که عامل رسانیدن خیر است، نمی تواند نفسا بد باشد.
  • چون پنبه در خواب نیکو است، پنبه زن هم خوب است.

غوزه پنبه بسته است.

  • وقتی پنبه را از مزرعه جمع می کنند، صاف و پاک نیست.
  • پنبه زن آن را پاک می کند؛ صاف می کند، به طوری که می توانید از آن رشته هایی پدید آورید.

تعبیر حلاج از اما صادق (ع)

از امام صادق علیه السلام نقل است: حلاج مردی می باشد که کارهای بسته را باز می کند و نفع می رساند.

تعبیر حلاج از ابن سیرین

“ابن سیرین” نیز می گوید حلاج مردی است قوی که کارهای مردم به دست او گشاده شود.

با تعابیر فوق

پس اگر در خواب ببینید پنبه زن درخانه شما مشغول حلاجی است، خوابتان می گوید مردی با زنی با همان خصوصیات که گفته شد، در زندگی شما پیدا می شود که سود و فایده می رساند.
  • امکان دارد حلاج، زن نیز باشد؛ چون در روستاها زنان نیز پینه می دوزند و پنبه می زنند و ندافی می کنند.

تعبیر باز شدن گره با خواب پنبه زن

اگر در خواب خود دیدید پنبه زن را از کوچه صدا می زنید که برای شما پنبه زنی کند،  مشکلی دارید و یا گره بسته ای در کارتان پیدا می شود که به دست کسی گشوده می گردد.

تعبیر دوختن رختخواب در خواب توسط پنبه زن

اگر دیدید پنبه زن برای شما رختخواب می دوزد – بی آنکه سوزن در دستش دیده شود؛ در روابط شما و زن خانه و یا همسرتان بهبود پیدا می شود. ولی اگر ببینید پنبه زن سوزن در دست دارد، همسرتان تحت تلقین و نفوذ فکری دیگری قرار می گیرد که معلوم نیست حسن نیت داشته باشند.
  • سوزن نشانه تنفیذ و القاء فکر دیگری است.

دیدن خودتان در حال حلاجی کردن

اگر در خواب ببینید خودتان حلاجی میکنید، خواسته یا ناخواسته به دیگران خی رو نیکی می رسانید.

به هرحال دیدن پنبه زن در خواب خوب است.

  • حالت بد آن این است که از خانه شما برود، بی آنکه خدمتی انجام داده باشد. در این صورت است که گره کار و مشکل بسته شما باقی می ماند.
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب