ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب حصیر

تعبیر خواب حصیر

تعبیر خواب حصیر

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

 بافتن حصیر با داشتن حصیر فرقی ندارد و یکی است و تعبیر واحدی دارد.

حصیر مالی است موجود نه محصول.

 • یعنی مال یا پولی است که وجود دارد و تحصیل شدنی نیست.
 • مثل چیزی که از خانه بردارید و بدهید، نه آنکه کار کنید و نتیجه و محصول کار خود را ببخشید.
 • خیلی چیزها در خواب خیر و نیکی و سود و فایده تعبیر می شوند، اما نادرند…
 • چیزهایی که مثل حصیر حسن نیت همراه خود داشته باشد.
 • حصیر سودی است که با حسن نیت همراه است؛ هم برای رساننده سود و هم برای برند سود.

تعبیر داشتن حصیر در خواب

اگر در خواب خود دیدید حصیری دارید، با کسی به شما حصیر داد و یا فروشنده ای حصیر خریدید، خیر و نفعی به شما می رسد که این نفع و فاید به اندازه ی همان حصیری است که در خواب دیده اید.
 • کوچک باشد، سود کم و اندک است
 • بزرگ باشد، فایده بزرگ و زیادی است.

اگر در خواب دیدید شما به کسی حصیر میدهید، باز همین تعبیر هست.

معبران گذشته عقیده داشتند حصیر زنی است صبور و بردبار و قانع.

خانم «آتیانوس» معبر بزرگ خواب می گفت “حصیر انسانی است نافع و سود رساننده که در غم و شادی شریک و همدم بیننده خواب است و اگر زن باشد، مسلما زنی چاق و گوشتین و سنگین وزن نیست، بلکه زنی است لاغر و پریده رنگ و بردبار و زحمتکش.

تعبیر بافتن حصیر در خواب به عاشقی

در خواب دیدید خودتان حصیر میبافید، عاشق می شوید و یا به کاری پر مشغله احساسی دست می زنید.
 • اگر مرد جوان و مجردی در خواب ببیند حصیر می بافد، عاشق می شود.
 • اگر در خواب حصیری که می باید تمام شده باشد، ازدواج می کند و همسری صبور و بردبار و زحمتکش نصیب او می شود.
 • دختر جوانی در خواب ببیند حصیر می بافد، درگیر احساس می شود و ازدواج می  کند؛ اما این ازدواج به قدر بافتن حصیر وقت و زمان او را می گیرد.
 • حصیر بافتن دیگری نیز همین تعبیر را دارد، با این تفاوت که شما نیز مداخله دارید و سهیم می شوید.

خریدن حصیر اشتغال به یک کار عاطفی و احساسی است. کاری است که به دل ارتباط دارد.

اگر در خواب ببینید حصیری خوش نقش و نگار به دست آورده اید، زنی در زندگی شما وارد می شود که مالدار است و صاحب جاه و عزت در ضمن زیباروی و رعنا.

نقش انداختن به حصیر عاشق بازی بی هنگام و بی تناسب است.

دیدن حصیر در خواب خوب است.
 • صورت بد آن است که حصیر را پاره کنید و یا بسوزانید.
 • سوزانیدن حصیر زیان مالی است و این زیان مثل سوختن حصیر فوری و کلی است.
 • پاره کردن حصیر آشفتگی احساسی و عاطفی است.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب