ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب حشره

تعبیر خواب حشره

تعبیر خواب حشره

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

حشرات دشمنان ضعیف و ناتوان و در عین حال نادان هستند.
  • ولی به مصداق «پشه چو پر شد بزند پیل را» باید مراقب انبوهی ازدشمنان ضعیف نیز بود.

دیدن حشره درخواب خبر از وجود دشمن است:

  • ولی دشمنی ضعیف و نادان و ابله
  • اتفاق می افتد که در خواب خود حشره ای می بینید، اما تشخیص نمی دهید که چیست اصلا لازم نمی دانید که آن را بشناسید. فقط می فهمید که آن حشره ای است گزنده و آزار دهنده.
  • در این صورت خواب شما از وجود دشمن بدخواه و زیان رساننده خیر می دهد.

تعبیر خواب وجود حشره در لباس

اگر در خواب ببینید حشره ای در لباس شماست، خوابتان می گوید دشمنی دارید که خطرناک نیست؛ اما آزاردهنده است که از دست و زبان او ایمن نیستید.

تعبیر خواب وجود حشره در رختخواب

اگر در خواب حشره ای را در بستر خویش ببینید، نشان آن است که بین شما و همسرتان صفای لازم وجود ندارد و قلب زن نسبت به شما آنقدرها پاک و صاف تیست که باید باشد.

  • همین تعبیر هست اگر حشره در شلوار بیننده خواب باشد.

تعبیر خواب وجود حشره در اتاق

اگر حشره درون اطاقتان بود، نشان آن است که در زندگی شما و به خصوص در محل کسب و کار شما دشمنی هست که او را نمی شناسید، ولی آزارش به شما می رسد.

تعبیر خواب نیش زدن حشره

اگر در خواب خود ببینید که حشره شما را نیش زد، نشان آن است که از دشمن زیان می بینید؛ اما این زیان شدید نیست.

تعبیر کشتن حشره در خواب

اگر در خواب ببینید حشره ای را کشتید، بر دشمن ضعیف چیره می شوید و از گزند او امنیت می یابید.

  • همین تعبیر هست اگر از حشره بترسید.
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب