ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب حجامت

تعبیر خواب حجامت

تعبیر خواب حجامت

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

حجامت، خون گرفتن است از انسان و اسم فاعل آن حجام.

  • در قدیم این عمل بسیار متداول بود و هر بهار غالبا از کودکان خون می گرفتند و ایشان را حجامت می کردند، با این تصور که خون کثیف از بین می رود و به جای آن بدن تازه می سازد.
  • امروز این کار را نمی کنند، مگر در بیمارستان ها و به تجویز پزشکان متخصص.

معبران درباره حجامت زیاد نوشته اند، ولی چون رسم نیست و بندرت احتمال دارد کسی حجام و حجامت در خواب ببیند، مختصر اشاره ای به تعبیر آن می شود.

ابن سیرین نوشته اگر کسی ببیند حجامت می شود:

  • آن که حجامت میکند، یعنی حجام – اگر دوست باشد، امانتی به حجامت شونده می سپارد.
  • اگر بیگانه یا دشمنباشد، بر دشمن چیره میگردد.

اما به نظر منوچهر مطیعی تهراتی صاحب کتاب تعبیر خواب حجامت سوء استفاده و تعدی است.

  • چنانچه در خواب خود ببینید شما کسی را حجامت میکنید، شما به حدود آن شخص تجاوز و به حق او تعدی می نمایید.
  • چنانچه ببینید دیگری شما را حجامت می کند:
  • اگر حجام ناآشنا باشد، آشنایی به مالتان تجاوز می کند. او با پول شما را می خورد و یا به شغل و مقامتان چشم طمع می دوزد.
  •  اگر حجام آشنا و دوست باشد، از دشمن ناشناسی ضربه می خورید یا متضرر می شوید و یا به سبب وجود او معزول میگردید.

چنانچه شاهد عمل حجامت باشید و در خواب ببینید کس دیگری راحجامت می کنید، اختلافی منجر به تجاوز و سوء استفاده می شود که شما نیز در آن دخیل هستید.

 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب