ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب حب، قرص یا دارو

تعبیر خواب حب، قرص یا دارو

تعبیر خواب حب

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

حب خوردن در خواب تصاحب مال اندک است، اما مقدار آن مال به تعداد حب ارتباط و تناسب می یابد.

تعبیر خواب حب خوردن برای درمان بیماری

اگر در خواب ببینید بیمار هستید و برای درمان خویش حب می خورید و اطمینان دارید با خوردن آن حب بهبود حاصل می کنید، مالی مختصر نصیب شما می شود که ممکن است متعدد باشد؛ اما با وجود تعدد کم است.
  • اگر در خواب ببینید حب می خورید و بیمار نیستید و یا بیمارید ولی با خوردن حب درمان نمی شوید، همان مال یا پول متعدد است، معهذا کم است.

تعبیر خواب حب دادن به دیگری

اگر در خواب خود ببینید به دیگری حب میدهید، او را به انجام کاری نکرده و ناخواسته، تحریص و ترغیب می نمایید.
  • کاری که نه خوب است نه او می خواهد و می پسندد.
  • این کاری است به نفع شما که ببیننده خواب هستید، ولی به زیان خورنده حب هر کس هست، می باشد.

تعبیر خواب درست کردن حب و دارو

اگر در خواب خود دیدید حب درست می کنید و داروهایی را در هم می آمیزید، نشان آن است که تدارک کار خلافی را می بینید و مقدمات انجام گناهی را فراهم می کنید که به نفه شما نیست.

نزاع در خانه با خواب حب و قرص

اگر در خواب دیدید به همسرتان حب می دهید، در خانواده بگو مگو ایجاد می شود که مسئول شمایید.
  • اگر بر عکس در خواب از همسرتان حب بگیرید و بخورید، به دلخواه و کاری انجام می دهید که درست نیست و ایجاد غصه و ناراحتی می کند. در واقع همسر کار نادرستی را به شما تحمیل می کند.

تعبیر خواب خریدن حب

خریدن حب از داروخانه نیز همان تعبیر نخست را دارد که گفتم؛ یعنی تصاحب مال اندک است، اما متعدد.
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب