ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سه × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب حامله (باردار)

تعبیر خواب حامله (باردار)

تعبیر خواب حامله (باردار)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

دیدن زن آشنای حامله در خواب رویارویی با گناه و بار غم و اندوه است.

تعبیر بارداری همسر در خواب

اگر در خواب خود ببینید که همسرتان حامله است و در بیداری واقعا باردارنباشد؛ تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است.
  • تکلیف به انجام کاری است که دوست ندارید آن کار را انجام دهید و اگر هم به اجبار بخواهید، بسیار سخت و توانفرساست.

تعبیر خواب حامله بودن در خواب بانوان

اگر بیننده خواب زن باشد و در خواب ببیند حامله شده است، غمی برای او که به اندازه حمل جنین سنگین است و طول می کشد.

  • اگر زنی در خواب زن دیگری را ببیند که حامله شده است در آینده به علتی دشمنی و کینه توزی می کند و یا ح می ورزد و شماتت و سرزنش می شنود.

تعبیر خانم حامله  در خواب آقایان

اگر مردی در خواب و در رهگذر خویش زن حامله ای را ببیند، خبری ناخوشایند دریافت می کند.

  • اگر مردی در خواب زن آشنایی را حامله ببیند، گناهی مرتکب می شود و خطایی سنگین می کند.

به هرحال دیدن زن حامله در خواب چندان خوب نیست.

 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب