ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب حاجی

تعبیر خواب حاجی

تعبیر خواب حاجی

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

تعبیر حاجی شدن در خواب

اگر در خواب ببینید که خودتان حاجی شده اید، از شر و ترس و بلا ایمنی بابید و اگر در خواب خود ببینید که دیگری حاجی شده است، هم برای شما خوب است هم برای او که از حج بازگشته است. این خواب برای شما مبشر خیر و صلاح و امنیت خاطر است برای کسی که از حج برگشته، سلامت و سربلندی  وامنیت حاصل می گردد.
  • این در صورتی است که از سفر برگشته آشنا باشد. اگر او نا آشنا باشد، نتیجه کلا متوجه بیننده خواب است.

حال اگر ببینید زمان حج است و حاجیان می روند، ولی شما همراه مسافران خانه خدا نیستید، دو وجه دارد.

  • وجه اول آن است که می توانید بروید، ولی نمی خواهید بروید. در این صورت خواب شما می گوید در امانت مردم خیانت می کنید. یعنی پول یا مالی به شما سپرده می شود که آن را آگاهانه از بین می برید و یا در آن دخل و تصرفی می کند که حق شما نیست. صورت خفیف تر این است که احتمالا از رازی آگاه می شوید که نباید به دیگران بگویید، اما راز داری نمی کنید و با افشای آن ضرر و زیان به وجود می آورید.
  • وجه دوم آن است که می خواهید بروید، اما نمی توانید. در این صورت حقی از شما ضایع می گردد و به مال و پول و حق مسلم شما تجاوز می شود و یا امانتی نزد کسی گذاشته اید و یا می گذارید که او به وقت مسترد نمی دارد و پول شما را باز نمی دهد. اما در هر حال موقتی است و به خوبی و خوشی می انجامد و حق به شما باز می گردد. 

تعبیر حاجیه خانم شدن همسر

اگر در خواب دیدید همسرتان حاجیه خانم شده است، خواب به شما بشارت می دهد که از همان زن صاحب فرزندی صالح می شوید.
  • دختر یا پسر فرق نمی کند.
  • او فرزندی است که اهل علم و دانش می شود.
  • بین اقران خویش امتیاز می یابد.
  • به نیکنامی شهره می گردد.

دراز شدن عمر با سفر حج

اگر در خواب دیدید در راه سفر حج هستید، خوابتان می گوید عمر شما دراز می شود.
  • چنانچه در خواب ببینید خودتان از سفر حج مراجعت می کنید و به دیدار دوستان و خویشان شوق دارید، به کاری خیر اقدام می کنید و یا دینی را که به گردن دارید، ادا می نمایید. اگر بدهکار هستید، بدهی خود را می پردازید.
  • به هرحال خوب هست و خبر خوشی به شما می رسد. 
 
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب