ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب حاجی فیروز

تعبیر خواب حاجی فیروز

تعبیر خواب حاجی فیروز

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

دیدن حاجی فیروز درخواب میمون و مبارک است.

  • چه که وجود او در معابر و کوچه ها از رسیدن بهار خبر می دهد و بهار نیز فصل تجدید حیات طبیعت است.

تعبیر خواب حاجی فیروز در درب خانه

اگر در خواب خود دیدید حاجی فیروز به در خانه شما آمده، نشان آن است که مژده  و بشارت دریافت میکنید.
  • به این صورت که از عزیزی دور افتاده، از گمشده ای از یاد رفته و در دل مانده، و یا از مسافری بعید خبر می یابید.

داستان خواب زیبا از حاجی فیروز

مردی که به من (منوچهر مطیعی تهرانی معبر خواب) مراجعه کرد و تعبیر خواب خواست. او بسیار ترسیده بود و می گفت دوبار است در خواب ملک الموت را می بینم. یکبار به در حجره ام آمده بود و بار دیگر او را در راه عزیمت به خانه دیدم.
  • پرسیدم از کجا دانستی ملک الموت است؟

پاسخ داد: از قیافه ترشناکش او را شناختم. چهره اش سیاه بود، دندانهایش از سپیدی برق می زد .کلاه شیپوری بر سر داشت. لباسی سرخ رنگ به تن کرده و توبره ای به دوش افکنده و  چیزی مانند دف زیر بغل گرفته بود.

  • گفتم: حاجی! او که تو دیدی حاجی فیروز بوده، نه ملک الموت! زیرا ملک الموت از ملائک اربعه و مقرب درگاه خداوند است و کسی ننوشته که چهره اش زشت دارد.
  • از او سئوال کردم: آیا گمشده یا مسافر نداری؟ منتظر کسی یا چیزی نیستی؟ 
– نه، گمشده ای ندارم. انتظار چیزی را هم نمی کشم. پسری داشتم که چند سال قبل در خرمشهر شهید شد و جنازه اش را هم نیافتند. مدتی سوگوار بودیم و اکنون نیز او را از یاد برده ایم.

تعبیر خواب داستان حاجی فیروز

  • به او دلداری دادم و گفتم: او که تو دیدی ملک الموت نبوده؛ حاجی فیروز بوده و تعبیر دیدار حاجی فیروز دریافت بشارت است. مسلم از جایی و کسی خبری خوش به تو می رسد.
– او با بی اعتمادی رفت، زیرا گفته مرا باور نداشت و هنوز هم از ملک الموت می ترسید.
یکی دو ماه بعد خوشحال نزد من آمد و گفت:
تعبیر شما درست بود. پسرم زنده و در خاک دشمن اسیر است. او از طریق صلیب سرخ و هلال احمر برای من نامه ای نوشته و خبر سلامت و حیاتش را فرستاده است.

برداشت از خواب

آنچه در خواب می بینیم نفساً تعبیری ندارد، بلکه برداشت ما مهم است. ما نسبت به حاجی فیروز برداشتی شادمانه داریم و همین است که در خواب دیدن حاجی فیروز را مبارک و میمون میکند.

دیدار دوستان با خواب حاجی فیروز

اگر در خواب خود دیدید که حاجی فیروز مقابل شماست و یا به صورت رهگذر با او برخورد کردید، نشان آن است که به دیدار دوستان و آشنایان نایل می شوید و کسانی را می بینید که فرصت دیدارشان را ندارید و یا موقعیت مناسب فراهم نمی شود.

نعمت و روزی یا قرض و بدهی در خواب

  • اگر به حاجی فیروز درخواب چیزی بدهید، نعمت و فراوانی روزی می یابید. نشاں اب ندارید. است که پولی به شما می رسد و از جایی این پول را دریافت میکنید که انتظارش را ندارید.
  • اگر از حاجی فیروز در خواب چیزی بگیرید، دینی به گردنتان می افتد و وامدار می شوید.

تعبیر خواب حاجی فیروز به گناه در خواب

اگر در خواب ببینید حاجی فیروز آواز می خواند و می رقصد و شما به تماشای لذت بخش از حمله معاصی پنهان او ایستاده اید، نشان آن است که مرتکب گناه می شوید و به خصوص این گناهی است لذت بخش از جمله معاصی پنهان.

 
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب