ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب جیپ

تعبیر خواب جیپ

تعبیر خواب جیپ

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

جیپ یک نوع خودروی مقاوم است که روی هر جاده ای می تواند فعل باشد. اگر راننده حرفه ای هستید و یا در خرید و فروش اتومبیل ها سر و کار دارید و خواب جیپ ببینید، خوابتان تعبیر خاصی ندارد. ولی اگر با اتومبیل سر و کار ندارید و خواب جیپ ببینید، خوابتان دارای تعبیر است.

جیپ چون اتومبیلی است مقاوم و در خواب ها گویای سرسختی، پویایی و مقاومت بینندۂ خواب است و دیدن آن بد نیست؛ مگر اینکه بلازده، پنچر و از کار افتاده باشد.

تعبیر خواب داشتن جیپ

اگر در خواب خود ببینید چیب دارید،خوابتان می گوید راهی پرنشیب و فراز و دشوار در پیش دارید و خودتان نیز آماده تلاش و کوشش هستید و احساس خستگی و از کار افتادگی نمیکنید.

تعبیر خواب جیپ و پیشنهاد کار

اگر در خواب خود ببینید جیپ را کسی به شما می دهد و پیشنهاد می کند که سوار شوید و آزمایش کنید، کاری دشوار و مهم به شما پیشنهاد می شود. اگر شما به دیگری جیپ بدهید، پیشنهاد کنندۂ کار شما هستید.

تعبیر خواب سوار و پیاده شدن از جیپ

اگر در خواب سوار جیپ باشید و از آن پیاده شوید، نیروی فعالیت و تلاش را از دست می دهید.

چنانچه جیپ را از دیگری بگیرید و سوار شوید و او را پیاده بگذارید؛ خوابتان میگوید از دیگری سلب قدرت می کنید و خودتان مسلط بر کار می شوید.

 دیدن جیپ در خواب خوب است، به شرطی که سالم و رونده باشد.

اگر در خواب جیپ شما یا جیپی که می بینید پنچر و از کار افتاده و قراضه و شکسته باشد، خوابتان می گوید برای پیمودن راه پر نشیب و فراز زندگی توان کافی ندارید و اگر کاری مهم در دست اجرا دارید، بهتر است آن را آغاز نکنید که در می مانید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب