ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب جیرجیرک

تعبیر خواب جیرجیرک

تعبیر خواب جیرجیرک

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

 جیرجیرک حشره ای است که در شبهای تابستان لای شاخه ها و برگ های درختان و در زوایای دیوارهای گلی باغ ها ظاهر می شود و صدا و فعالیت می کند.
صدای جیرجیرک نوعی فعالیت برای تولید مثل است به زبان دیگر نر و ماده به وسیله ایجاد صدا یکدیگر را می یابند و چون به هم رسیدند، دیگر هیچ صدایی از آنها شنیده نمی شود تا تخم بگذارند و بمیرند.

تعبیر جیرجیرک به دشمن

لذا جیرجیرک در خواب های ما دشمنی است ضعیف و ناتوان که بیش از آنچه که بتواند عملاً شما را بیازارد، با سخنانش یاوه گویی هایی که می کند و شایعاتی که می پراکند، موجب رنج و عذاب شما و دیگران میشود. او می آزارد، بی آنکه واقعاً قصد آزاردن شما را داشته باشد.
این دشمن چنان است که وقتی کوچکترین واکنشی نشان دهید، بیمناک میشود و از میدان می گریزد و چون از بین رفت، اثر یاوه های گفته شده او نیز از بین میرود.

تعبیر خواب دیدن جیرجیرک

اگر در خواب خود جیرجیرک دیدید و یا صدایش را شنیدید،که از شنیدن آن صدا دیدن حشره ناراحت شوید و چه نشوید کسی هست که پشت سر شما بد می گوید و عیب جویی می کند و نقاط ضعف شما را برملا می سازد.
اگر در خواب خود را ببینید و یا صدایش را بشنوید، یا اگر جیرجیرک روی لباس شما پرید و حالت چندش و اشمئزاز پیدا کردید، از همان دشمن ضعیف شکست می خورید، ولی اگر جیرجیرک را کشتید، بر او چیره می شوید.

تعبیر صدای جیرجیرک در خواب 

اگر در خواب از صدای جیرجیرک خوشتان بیاید، یکی از نزدیکان دانسته یا ندانسته با شما دشمنی میکند. این دشمن کسی است که شما دوستش دارید و ناراحتی او را نمی پسندید.
اگر از صدای جیرجیرک خوشتان نیاید، کسی با شما دشمنی میکند که او را می شناسید؛اما محبتی نسبت به او ندارید… فقط قادر به جلوگیری از یاوه گویی های او نیستید.

تعبیر شنیدن صدای تعداد زیادی جیرجیرک

اگر در خواب خود احساس کنید که تعداد زیادی جیرجیرک صدا میکنند، خوابتان می گوید همۂ مردم پشت سر شما بد می گویند و عیب جویی می کنند. این بدگویی ها و عیبجویی ها اگرچه مهم نیستند، شما را بر می انگیزد که در اعمال و رفتار خود تجدید نظر کنید.

تعبیر جیرجیرک در لباس

اگر در خواب جیرجیرک در لباستان بود، نشان آن است که یکی از نزدیکان و محارمتان از شما بد میگوید و عیبجویی و دشمنی میکند.
 
اگر جیرجیرک در رختخوابتان بود، نشان آن است که همسرتان با شما روابط خوبی ندارد و از شما بد می گوید.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب