ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب جوی

تعبیر خواب جوی

تعبیر خواب جوی

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

دیدن جوی آب روان در خواب بسیار نیکو و مبارک است، مخصوصاً اگر آب جوی صاف و روشن و زلال باشد و زوائدی مثل خس و خاشاک و برگ و علف در سطح و لجن و گل و لای در عمق آن نباشد. دیدن چنین جویی در خواب روبرویی با جوشش و تبلور زندگی است ،خواب ما از یک استمرار و تداوم مطلوب و دلنشین خبر می دهد که با سلامت و خرمی و خوشی همراه است.
دیدن جوی آب روان و روشن نیکو است، مشروط بر اینکه زیاد بزرگ و پهن و خروشان نباشد. یعنی جوی آب وقتی به نهر و رود تبدیل شود، تعابیر دیگری پیدا می کند که در جای خودش می گویم.

تعبیر خواب نشستن کنار جوی

اگر کسی در خواب خود ببیند که کنار جوی آب روان با خصوصیات گفته شده نشسته، زندگیش شکفتگی سعادتمندانه ای پیدا می کند.
اگر بیماری این خواب را ببیند، شفا می یابد؛ به خصوص اگر در دست و روی خود را در آن جوی بشوید و یا از آب آن بنوشد.
اگر بینندۂ خواب تهیدست و وامدار باشد این خواب را ببیند، دین خویش را ادا میکند و این کار به سهولت جریان آب روان انجام می گیرد.

تعبیر خواب ایستادن کنار جوی

اگر کنار جوی آب روان ایستاده باشیم و با نگاه جوی را دنبال کنیم و ببینیم که تا دوردست ها ادامه دارد، خواب ما می گوید عمری طولانی همراه با نعمت و رفاه خواهیم داشت. اگر در خواب خود ببینید آب روان جوی کدر و تیره و تاریک است آبی ناخوش از آن می گذرد، خواب به شما میگوید که آیندۂ خوبی ندارید و غم و اندوه انتظارتان را می کشد. اگر آب جوی صاف باشد،اما خس و خاشاک بر سطح آن ببینید، خوابتان می گوید زندگی خوبی دارید؛ اما باید با دشواری ها و ناملایمات مبارزه کنید.

تعبیر خواب نوشیدن از آب جوی

اگر از آب جوی بنوشید و آب آن بدطعم و بدبو و بدمزه باشد، تلخکامی می کشید و سرزنش می شنوید. اگر آب جوی عفن و کثیف با بویی مشمئز کننده باشد، خوابتان از یک بیماری خبر می دهد. در هر صورت دیدن جوی آب روان و روشن و زلال خوب است، مگر اینکه کدر و تاریک و عفن باشد.
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب