ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

4 × 4 =

بستن
بستن

تعبیر خواب جوجه

تعبیر خواب جوجه

تعبیر خواب جوجه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

متاسفانه در مورد جوجه نیز معبران سنتی و گذشته ما،  پای زن و کنیزک را به میان کشیده اند که با زندگی امروز ما مطابقت و تشابه ندارد.

زندگی گذشتگان ما خیلی ساده و بی هیجان و کم نشیب و فراز بوده،  لااقل نیمی از اوقات شبانه روز خویش را در خانه و در کنار همسران و فرزندان سپری می کردند، به همین علت روی زن و کنیزک که او هم زنی قابل ابتیاع بوده ،زیاد تکیه کرده اند.

تعبیر جوجه به سود و نتیجه خدمت

به نظر منوچهر مطیعی تهرانی، جوجه در خواب های ما سود و نتیجه خدمت محصول کار و بازده چیزهایی است که اصل آن موجه و خوب باشد؛ مثل درس خواندن و تحصیل علم، ازدواج و تشکیل خانه و خانواده، ایجاد کارگاه و کارخانه و انواع این امور که نتایج حاصله از آنها در خواب های ما به صورت جوجه ظاهر می شوند.

ولی هر جوجه نشانی از یک چیز به خصوص با خود دارد.

ماکیان، مرغ خانگی است، مرغ اهلی است، لذا در خواب ما اهلیت است و سود و انتفاعی است که هرکس از محیط خانه و خانواده عایدش می گردد.جوجه ماکیان هم بازده آن است. البته جوجه ماکیان نه جوجه پرندگان دیگر ،چه که هر پرنده در خواب تعبیر خواهم نوشت. اینجا فقط جوجه متعارف ماکیان مورد نظر است که در اصطلاح و محاوره جوجه مرغ می نامیم.

تعبیر دیدن جوجه های کوچک ماکیان در خواب

اگر در خواب خود جوجه های ماکیان را دیدید که هنوز کوچک هستند و با کرک زرد رنگی که تنشان را پوشانیده می دوند و جیک جیک و بازی می کنند، بسیار خوب است.د راین صورت خواب شما از نعمت و برکت و خیر و خوشی خبر می دهد که هم شامل شما که بینندۂ خواب هستید می شود و هم دیگر افراد خانواده از آن بهره میبرند. به طور کلی دیدن جوجه ماکیان شادی و نعمت و برکت است.رفاه آمیخته به بی غمی است.

دیدن جوجه های بزرگتر که پرهای زرد رنگشان ریخته و صدایشان دورگه شده ،حکم ماکیان را دارند که تعبیر آن را در ماکیان و مرغ نوشته ام.

تعبیر دیدن تعداد زیادی جوجه در خواب

هرچه جوجه هایی که در خواب خود می بینید بیشترباشد، بهتر است. اگر تعداد بیشماری جوجه به همان صورت که گفته شد در مرغداری ببینید، خواب شما از خانواده شما حرف میزند و اشاره به اهل بیت بینندۂ خواب دارد و رفاه و شادی و بی غمی برای خانواده پیشگویی می کند.

تعبیر گرفتن تعدادی جوجه در خواب

اگر کسی در خواب جوجه ای به شما داد، خدمت و محبت می کند و این محبت ارتباط دارد با تعداد جوجه ها. چنانچه تعدادی جوجه به شما داد، خوابتان میگوید آن شخص شما را در امر خیری شریک میکند که سود فراوان دارد.
اگر به همین صورت ببینید تعدادی جوجه از کسی گرفتید، اما چندتایی پایین جستند و گریختند و رفتند،خواب می گوید خیر و نیکی را به همان میزان از دست می دهید. اگر شما به کسی جوجه دادید،تعبیر همین است و خواب می گوید شما عامل نیکی برای رسانندۂ خیر و برکت هستید.

تعبیر بد جوجه در خواب

خواب دیدن جوجه در هر حال خوب است. حالت بد آن است که در خواب ببینید جوجه های دارید و این جوجه ها دچار آفت شده اند؛ به این معنی که یا گربه آنها را گرفته و یا کلاغ به آنها زده و تعدادی را ربوده و دریده است. این خبر از ضرر و زیان است. جوجۂ بیمار، بیماری است و دیدنش در خواب خوب نیست، چه که به فرزند ببینندۂ خواب برمی گردد.

معبران قدیمی و سنتی ما نوشته اند جوجه ای که به خانه همسایه برود، فرزند نافرمان است. همین طور است که اگر جوجه ای از قفس و حصار و چیر بگریزد و شما را به دنبال خویش بدواند و نتوانید آن را بگیرید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب