ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب جوال

تعبیر خواب جوال

تعبیر خواب جوال

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

جوال، گونی یا کیسه ای است بزرگ و ضخیم که برای بارگیری و حمل چیزهای سبک وزن اما حجیم به کار گرفته میشود؛ مثل علیق برای ستور و علوفه و کاه و یونجه.
جوال در خواب های ما سهم و بهره و بخش ما از خوبیها و بدی های زندگی است. نمایندۂ سهم ما از خیر و شری است که به آن میرسیم و یا به ما رسیده است و می رسد و در این راه کوشش و مجاهد نیز می کنیم. به زبان ساده تر جوال در خواب کیسه ای است که برای آینده می دوزیم و خواب ما با توجه به وضعی که جوال دارد، به ما میگوید در این دهگذر تا کجا موفق و کامیاب هستیم و یا شکست میخوریم و ناکام می مانیم.

تعبیر خواب جوال نو و سالم

دیدن جوال نو و سالم در خواب نیکو است؛ چون همان نو بودن و سلامت آن به ما می گوید در آینده نزدیک برخوردی موفق آمیز با حوادث خواهیم داشت. ولی اگر جوال فرسوده و کهنه بود از اندوه و غم و رنج و فرسودگی به ما خبر میدهد که فرار از آن ممکن و میسر نیست.

تعبیر خواب جوال کهنه و پاره

جوال کهنه و کثیف و پاره به ما آنچه نصیب ما می شود، دلنشین و گوارا نیست. اگر در خواب ببینیم که گونی یا جوال پاره داریم -به طوری که می دانیم چیزی را در خود نگه نمی دارد- خواب ما از بی بهره گی و ناکامی و شکست خبر می دهد.

اگر جوال سوراخ داشت، اما پاره نبود، زیان و ضرر مختصری را خبر می دهد که اهمیت آن به قدر بزرگی و کوچکی سوراخ جوال است.

تعبیر جوال در خواب خانم ها

زندگی زنان در مشرق زمین و ایران عموماً از محدودۂ خانه تجاوز نمیکند. البته هستند خانم هایی که فعالیت های اجتماعی دارند؛ اما حکم کلی این است که زن به خانه تعلق دارد. لذا خواب هایی که می بینید، همه بازگو کنندۂ حوادثی هستند که در چهار دیواری خانه و خانواده به وقوع می پیوندد و دیدن جوال برای خانم ها همان تعابیر گفته شده را دارد؛ مگر اینکه هر چه میشود، خانوادگی است و با افراد خانواده ارتباط می یابند.

تعبیر خواب جوال پشت و رو در خواب

اگر خانمی در خواب خود ببیند جوالی دارد که آن جوال را یا خودش پشت و رو کرد و یا اصلا پشت و رو بود خواب می گوید آن زن یا شوهر خود قهر و دعوا می کند.

اگر در خواب ببیند از پارچه زبر و خشن، یعنی از پارچهای که معمولا باید جوال تهیه شود، لباس دوخته اید و به تن دارید، خواب شما از آینده ای خبر می دهد که در آن هم مال خود را می دهید و هم مورد تمسخر و استهزا قرار می گیرید.

تعبیر خواب جوال به سر کشیدن در خواب

اگر در خواب خود دیدید جوال را به سر کشیده اید، نشان آن است که در آینده ای نزدیک به مظلومیت تظاهر می کنید و می خواهید خودتان را محق نشان بدهید و در پشت مظلومیت چهرۂ واقعی خویش را پنهان می نمایید.

تعبیر درست کردن رختخواب از جوال

اگر در خواب دیدید از پارچه زبر و خشن یعنی از پارچهای که معمولا جوال تهیه میکنند رختخواب درست کرده اید و یا تعدادی جوال خالی را پهن کرده و بر آنها خوابیده اید، خوابتان می گوید زنی به زندگی شما وارد می شود که زبانی خشن و تند دارد؛ خلق و خوی بد و نامطلوب دارد، اما در حفظ مال شما کوشاست و از اسراف و زیاده روی در خرج جلوگیری می کند. 

به هر حال دیدن جوال در خواب بد نیست، به شرطی که سوراخ و پاره و کثیف نباشد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب