ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

چهار + هفده =

بستن
بستن

تعبیر خواب جواز

تعبیر خواب جواز

تعبیر خواب جواز

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

بطور کلی دیدن جواز در خواب نیکو است، ولی باید دید برای چه اخذ شده و به چه منظور صادر گردیده است.

جواز در خواب های شما حقی مسلم و بدون معارض است. قبل از توضیح دربارۂ تعابیر جواز توجه شما را به این نکته جلب می کنم که در خواب جواز مطلق نیست.

  • گواهینامه ها (مثل یک گواهینامه رانندگی)،
  • کارتهای شناسایی عکس دار که از طرف ادارات و موسسات صادر میشود.
  • و چیزهای دیگر از این دست نیز تعبیر مشابه دارند و در خواب شما جواز شناخته می شوند.
  • پس وقتی اینجا می نویسیم جواز،بدانید که آن کارت ها و دفترچه ها و امثال آنها نیز مورد نظر هستند.

تعبیر خواب جواز با نام

جواز در خواب حقی است مسلم و بدون معارض که اگر به اسم شما بود، حق به شما تعلق دارد اگر به نام دیگری صادر شده بود،حق مسلمی برای او است.

تعبیر خواب جواز دفن شخص زنده

اگر در خواب خود دیدید برای کسی جواز دفن گرفته اید و آن کس هر که هست، زنده می باشد، دچار وحشت نشوید، زیرا موجب نیکنامی و شهرت وی خواهید شد. اگر جواز دفن برای خود شما صادر شده بود، خوابتان میگوید از سلامت و امنیت آیندۂ خویش می توانید کاملا مطمئن باشید ضمنا شهرت و محبوبیت خواهید یافت.

تعبیر خواب جواز دفن شخص مرده

اگر جواز دفن برای کسی گرفته بودید، برای کسی که مرده و آن جواز در دست و در اختیار شما بود، خوابتان می گوید که آن مرد حقی بر شما دارد که آن حق را ادا نکرده اید. به زبان دیگر مدیون او هستید و بر شماست که ذمۂ خویش را بری کنید توجه کنید که این دین هم میتواند مادی و هم اخلاقی و معنوی باشد.

تعبیر خواب جواز ساختمان

اگر در خواب خود دیدید جواز ساختمان گرفته اید، یا جواز ساختمان به نام شما صادرشده، در این صورت خواب شما خبر می دهد که جایی به شما تعدی میشود و حقی از شما ضایع می گردد و چیزی از شما می گیرند که حتی ممکن است به اندازۂ یک ساختمان بزرگ باشد.

تعبیر خواب جواز تحصیل

اگر در خواب دیدید جواز شما نوعی امتیاز تحصیل است، مثل دیپلم، لیسانس و یا امتیازات علمی دیگر، خواب شما می گوید در آیندهای نزدیک مالی به شما می رسد و پولی به دست می آورید؛ زیرا که علم و دانش از نعمات الهی است و امتیازی است که خداوند جهان هرکس را به طور گسترده و وسیع از آن بهره مند نمی کند.

تعبیر خواب جواز سفر

اگر در خواب اجازه نامه سفر مانند گذرنامه، برگ خروج ، ویزا ،لسه پاسۂ دور دست داشتید و شما در عالم خواب خوشحال بودید، تحولی پیش می آید که برای شما نگران کننده است. اما اگر از داشتن آن اجازه نامه خوشحال نبودید، تحولی پیش می آید که موجب سرور و نشاط شما می گردد.

تعبیر خواب جواز پاره

اگر در خواب خود دیدید جوازی در دست دارید که آن جواز پاره و یا باطل شده ،حق مسلمی از شما ضایع می گردد و زیانی به شما می رسد.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب