ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

هفت − شش =

بستن
بستن

تعبیر خواب جهنم

تعبیر خواب جهنم

تعبیر خواب جهنم

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

کلیه معبران قدیمی خودمان تعبیر جهنم را در خواب ندانسته اند و از عذاب و عقاب و بدی کردار و آیندهای نامبارک و نامیمون سخن گفته اند، ولی هیچکس جهنم را بدون مقدمۂ ذهنی و روحی نمیبیند.
 
همۂ ما به ظاهر شب ها آرام می خوابیم. به زبان دیگر تا آرامش نباشد، خواب نداریم؛ اما این ظاهر مسئله است. در دوران ما دنیای دیگری بنام روح و ذهن و ضمیر هست که این دنیای ناشناخته و پیچیده منهای آرامش ظاهری جسممان میتواند آرام نباشد؛ بلکه ممکن است دستخوش طوفانی عظیم و التهابی مهیب باشد.

تعبیر جهنم هنگام داشتن روح نا آرام

ما،من و شما، همه بدون استثنا موقعی جهنم را در خواب خود می بینیم که روحی نا آرام و مشوش و وجدانی اسیر و ملتهب و ضمیری گرفتار دغدغه وتشویش داشته باشیم کسی که با روح و جسم و وجدانی و ذهن و ضمیر آرام بخوابد، محال است که جهنم را در خواب ببیند. در این حالت است که دیدن جهنم در خواب نمی تواند مبارک و میمون باشد.
یک انسان با تقوی و نیکوکار هرگز صاحب وجدان ناآرام نمی شود و طبعاً خواب جهنم نمی بیند و چون خواب جهنم دید، قبل از هر چیز باید بداند که ضمیر ناخودآگاه او مشوش است و وجدانی وجدانی زخم خورده دارد که او را تحت فشار قرار داده است.
به این نحو اگر جهنم را در خواب ببینیم، آینده ای آشفته داریم. روح ما از عذاب خبر می دهد و خواب این پیغام را به تصویر به ما می رساند.

مطلقاً دیدن جهنم با خصوصیاتی که برایش نقد شده، عذاب است. مجازات و عقاب است.

آشفتگی روحی و جسمی است اگر بینندۂ خواب خیلی به مادیات وابسته باشد، شکست مالی است. هستند کسانی که از شکست مالی و پولی خیلی بیش از ابتلا به یک بیماری غیر قابل علاج وحشت دارند. خواب با نمایش جهنم خبر می دهد که به درد بزرگی مبتلا می شویم که برای انسان مادی این درد می تواند ورشکستگی و از دست رفتن مال و ثروت باشد.

تعبیر خواب ورود به جهنم

حال اگر جهنم را دیدید و به آن وارد شدید و از آتش و  مهابت جهنم آسیب دیدید که بیتردید بیدار می شوید، در این حالت خواب شما شدیدترین حد عذاب را خبر می دهد.
اگر به جهنم وارد شدید و از آتش و مهابت دوزخ آسیب ندیدید، یعنی نه سوختی و نترسیدید ،خواب شما می گوید دچار خذلان می شوید،به تنگی و عسرت میافتید؛ اما در پایان نجات می یابید.
اگر وارد جهنم شدید و بیرون نیامدید و سوختید و ماندید به هیچ وجه خوب نیست؛ چون معبران نوشتنه اند این نشان پایان زندگی بینندۂ خواب است.همینطور است اگر کسی جهنم را به طور مکرر در خواب به خود ببیند؛ یا در یک شب دو بار و سه بار بیدار شده و بخوابد و باز جهنم را ببیند و یا در شب های متعدد.

تعبیر دیدن افراد دیگری در جهنم

اگر بینندۂ خواب دیگری را در جهنم ببیند که میسوزد و خود او و اشخاص دیگر شاهد سوختن آن شخص هستند، در واقع خود بینندۂ خواب است که می سوزد. خواب با تمثیل می خواهد به او هشدار و آگاهی بدهد.
اگر بینندۂ خواب ببیند که در جهنم است و آنچه ناله می کند و فریاد می کشد، علاوه بر آنچه گفته شد، باید بداند در موقعیتی است که مردم از دست و عذاب می کشند و از شنیدن سخنانش رنج میبرند.
 
به هر حال دیدن جهنم در خواب در هیچ وضع و شرایطی خوب نیست و چنانچه چنین خوابی دیدید، خوب است روی خودتان مطالعه کنید و تا فرصت هست تغییر راه و روش بدهید.
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب