ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب جفت

تعبیر خواب جفت

تعبیر خواب جفت

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

می دانید که جفت رابط خون مادر با جنین است. این قسمت که به دلمه خون یا بخشی از جگر شبیه است، همراه نوزاد خارج می شود و چیزی نیست که در بیداری دیده شود،چه رسد به خواب.
با این وجود کسانی که جفت را در خواب دیده اند و باز هم ممکن است ببینند.

دیدن جفت در خواب برای زن و مرد تعبیر متفاوت و متمایز دارد.

عمولا مردان در خواب جفت نمی بینند و اگر هم ببینند نمی شناسند. مگر اینکه در عالم خواب درک کنند و ذهنشان بگوید چیز کثیف و خون آلودی که پیش روی مشاهده می نماید، جفت است.

تعبیر خواب جفت در خواب مردان

برای مردان دیدن جفت در خواب به هیچ‌وجه خوب نیست،چون به تعبیر کلی ننگ و شرمساری و گناه است. آن هم گناهی بزرگ و گناهی از نوع کبیره.

اختلاف با خواب جفت در خواب مردان

اگر مردی در خواب خود جفت ببیند و‌ در عالم خواب بفهمد که آن جفت به همسر خودش تعلق دارد، بین زن و شوهر کراهتی پدید آید و از یکدیگر به شدت دلزده می شوند و در پی این دلزدگی دعوا میکنند. مدتی از هم جدا می مانند. اما اگر بتوانند کراهت و انزجار را تحمل کنند و با هوشیاری اجازه برخوردهای تند را ندهند، کراهت و انزجار خیلی زود رفع میشود.

سقط جنین با خواب جفت در خواب مردان

یکی از معبران نوشته اگر مردی در خواب جفت همسر خودش را ببیند، نوزادی از او تلف میشود. این ثابت نشده اما کراهت و شرمساری مشاهده جفت زن تعبیری است کاملا درست.

گناه کبیره با خواب جفت در خواب مردان

چنانچه مردی در خواب جفت ببیند و آن جفت به همسر خودش تعلق نداشته باشد،گناهی بزرگ مرتکب میشود و به همین علت شرمساری نصیبش میگردد. سرزنش بسیار میشود و از سوی مردم مورد سوال قرار میگیرد که این نیز مدت زیادی به طول نمی انجامد و زود رفع میشود. منظور از رفع شدن رفع علت نیست بلکه رفع عوارض است.

باردار شدن با خواب جفت در خواب بانوان

اما اگر زنی در خواب جفت ببیند و آن جفت به خودش تعلق داشته باشد،باردار میشود و فرزند می آورد.
  • اگر این زن بدون شوهر یا یائسه باشد،از دخترش صاحب فرزند می شود، یعنی نوه می آورد و این نوه حتما نوه دختری است.

اگر زنی در خواب جفت ببیند و آن جفت به زن دیگری تعلق داشته باشد، دو حالت دارد:

  1. اگر جفت را که جسم مکروهی است در زیر خاک پنهان کند و یا درون چاه بیفکند،خواب میگوید که از رنج و غم میرهد.
  2. اگر بی تفاوت بماند و جفت را به حال خودش رها کند، بیمار میشود و این بیماری به قدر کراهتی که در خواب احساس میکند،شدید یا ضعیف است.

به هر حال دیدن جفت زن در خواب خوب نیست و بیننده چنین خوابی لازم است صدقه بدهد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب