ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب جغجغه

تعبیر خواب جغجغه

تعبیر خواب جغجغه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

جغجغه در خواب سخن باطل است. دروغ است. حتى غلو و مبالغه و مفاخره نیز می تواند به صورت جغجغه در خواب های ما تجسم یابد.

استفاده از جغجغه در قدیم

جادوگران قبایل سرخ پوست آمریکای مرکزی در قدیم برای دعوت از شیطان جهت انجام امور جادویی جغجغه ای را به صدا در می آوردند.

در آسیا نیز بودائیان تبت و نپال برای انجام امور مذهبی نوعی جغجغه را به صدا در می آورند.

این جغجغه به ایران نیز آمده و به نام «چغانه» برای همراهی نوازندگان موسیقی به کار گرفته شده که شعرا به خصوص حافظ از آن زیاد نام برده است.

  • ذکر این مقدار از آن جهت است که بدانیم جغجغه ریشه در زندگی ما دارد و مصرف آن در راستای صلاح نیست، بلکه از هر نظر در امور ضاله مورد مصرف پیدا میکند.

جغجغه در خواب سخن باطل و دروغ است.

پس اگر در خواب خود ببینید جغجغه ای را به صدا در می آوریدو خودتان عامل جنباندن آن هستید، خوابتان می گوید در روزهای آینده سخنانی میگویید که بعدا مجبور میشوید شرمندگی آن را تحمل کنید.

دروغ با خواب جغجغه

اگر در خواب ببینید که دیگری به شما جغجغه داد، شخصی چه آشنا و چه بیگانه شما را به گفتن دروغ و یاوه سرایی برمی انگیزد و اگر شما به دیگری جغجغه دادید، شما هستید که او را به دروغگویی وا میدارید که البته خوب نیست.

تعبیر خواب شنیدن صدای جغجغه

اگر در خواب صدای جغجغه ای را بشنوید، بی آنکه بدانید زننده جغجغه کیست؛ دروغ می شنوید.

  • این در صورتی است که از صدای جغجغه خوشتان نیاید و آن را نپسندید.
  • اما اگر از صدا خوشتان بیاید،خوابتان خبر میدهد که در آینده فریب میخورید و تحت تاثیر همان نوع سخنان بیهوده قرار میگیرید.

تعبیر خواب داشتن جغجغه

اگر در خواب ببینید که جغجغه در جیب خود دارید،یاد در کیف و ساک دستی نهاده اید، به طوری که وقتی راه میروید صدا میدهد و نگاه و توجه دیگران را جلب می نماید، خوابتان می گوید انگشت نما و رسوا می شوید و به علتی که حتماً دروغگویی میتواند باشد، مردم پشت سرتان بد خواهند گفت.

«چغانه» در آلات موسیقی قدیم و دایره زنگی در موسیقی جدید نیز همین تعبیر را دارند که البته در موقع خود گفته می شوند.

 

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب