ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

پانزده + 19 =

بستن
بستن

تعبیر خواب جسد

تعبیر خواب جسد

تعبیر خواب جسد

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

در مورد جسد انسان در حروف جیم و میم در بخش جنازه و مرده به قدر کافی نوشته شد. تکرار آن لازم نیست.

اما درباره جسد حیوانات مطالبی هست که خوب است گفته شود.

دیدن جسد حیوانات وقتی دارای تعبیر می شود که بدانیم جسد به کدامین حیوان تعلق دارد.

دیدن جسد حیوانات مرده چه معدود باشد چه انبوه، در صورتی که ندانیم جسد کدام حیوان است، وجود غم و اندوه و ناراحتی و کسالت روحی تعبیر می شود.

 • البته هیچ رنجی به شما نمی رسد، فقط غمی هست که می آید و زود میگذرد.

تعبیر جسد حیوانات حلال گوشت در خواب

اگر در خواب خود جسد حیوان حلال گوشت ببینید، خوابی است نیکو؛ به خصوص اگر مذبوح باشد. مثل لاشه گوسفند و گاو که در قصابی ها آویخته است.

 • در این صورت سودی عایدتان می شود.
 • مالی به دست شما می رسد.
 • اگر کاسب و بازرگان باشید، سود می برید.
 • اگر کارگر و کارمند باشید، اضافه حقوق، اضافه کار و پاداش میگیرید.

بهرحال دیدن جسد حیوان حلال گوشت خوب است، با این توضیح که

 1. گوسفند نعمت و برکت است.
 2. گاو فراخی روزی است.
 3. شتر حشمت و جاه است.
 4. آهو نعمات غیر مترقبه است. یکی از معبران نوشته که مائده است.
 5. ماکیان سودی است که از جانب زن خانه نصیب بیننده خواب می شود.

تعبیر جسد حیوانات حرام گوشت در خواب

اما اگر جسد حیوانات حرام گوشت در خواب خود ببینید، خوب نیست؛ زیرا خوابتان از غم و رنج خبر می دهد و همانگونه که در بالا نوشته شد، افسرده و دلزده می شوید … بی آنکه غم رسیده بزرگ و جانکاه باشد.

 • کم و زیاد جسد حیوانات در تعبیر تفاوتی ایجاد نمی کند.
 • مشاهده تعداد زیادی جسد حیوان حرام گوشت نشان زیادی غم و اندوه نیست.
 • دیدن بسیاری جسد حیوان حلال گوشت فزونی سود را نوید نمی دهد.

تعبیر خواب جسد حیوانات حرام گوشت متعفن

اگر اجساد حیوانات حرام گوشت و مکروه در خواب ما متعفن شده باشد، نشان از بیماری است.

 

 چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب