ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب جریمه

تعبیر خواب جریمه

تعبیر خواب جریمه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

جریمه تاوان جرم است. در بیداری کفاره گناه است. یعنی تا خلافی مرتکب نشده باشید، مجازات نقدی برای شما تعیین نمی شود،

  • ولی در عالم خواب این رابطه وجود ندارد.

مترلینگ فیلسوف اتریشی می گوید:

دنیای خواب دنیایی است که در آن همه غیر ممکن ها ممکن می شود. انسان در دنیای خواب از قید زمان و مکان خارج می شود و بدون وسیله سیر اقالیم می کند.

رابطه جرم و جریمه نیز از قوانینی است که در دنیای خواب بهم می خورد و لزومی ندارد جرمی مرتکب شده باشید تا جریمه شوید.

  • اما جریمه در خواب بر خلاف بیداری که تاوان جرم و کفاره گناه بیان شد، در خواب پاداش و هدیه است.
  • خبر خوش است، چیزی است شادی آفرین و سرور انگیز که یا بی علت یا در قبال عمل نیکی به شما داده می شود.

تعبیر خواب جریمه شدن

پس اگر در خواب خود ببیند که بهر علتی جریمه شده اید و مجازاتی برای شما تعیین کرده اند، پاداش می گیرید. خبر خوش دریافت می کنید و یا هدیه ای ارزنده و غیر منتظره به شما می دهند.

  • هر قدر جریمه بیشتر باشد و شما را بیشتر بر سر خشم بیاورد، بهتر است. چون مزد و پاداشی که می گیرید، بیشتر خواهد بود.

تعبیر خواب جریمه ماشین

اگر در خواب خود ببیند رانندگی می کنید و افسر پلیس شما را متوقف می نماید و قبض جریمه می نویسد، خوب است.

  • زیرا خواب شما خبر می دهد که کسی به شما پاداش می دهد و سودی عایدتان می گردد، یا خبری خوش به شما می رسد که به جهت و سرور می آفرینند.

تعبیر خواب جریمه شدن به کار اضافی

چنان چه کارمند یا کارگر هستید و در خواب می بینید شما را جریمه کرده اند که کار اضافی انجام دهید، همین تاویل هست و هیچ ناراحت نباشید. زیرا خوابی است نیکو و امید دهنده.

اتفاق می افتد که در دادگاه شما را محاکمه و محکوم می کنند، این حکم دیگری دارد.

در صورتی جریمه و مجازات دارای تعبیر می شود که محور خوابتان باشد.

  • اگر جریمه و مجازات محور خواب شما بود، تعبیر بشارت است و نیکو است.

تعبیر خواب تاوان

تاوان نیز تقریبا همین تعبیر را دارد و اگر در خواب خود ببینید چیزی را معدوم کرده و مجبور به دادن تاوان شده اید، خوب است و سود عایدتان می شود.

  • اما تاوان گرفتن در خواب به هیچ وجه خوب نیست.

گرفتن تاوان، اخذ جریمه، مجازات کردن، جریمه کردن و عامل بودن خوب نیست و تعبیر معکوس دارد.

 

 چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب