ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب جرقه

تعبیر خواب جرقه

تعبیر خواب جرقه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

دیدن جرقه در خواب خوب است، به شرطی که تند و شدید نباشد.

وقتی هست که از دور یا نزدیک جرقه دیده می شود، یا از شیی آشنا و ناآشنایی جرقه بر می خیزد، این جرقه ها اگر در حالت تلالو داشته باشند، خوب است.

  • زیرا بارقه نور و امید و روشنی تعبیر می شود.

ولی اگر تند و شدید باشد و حالت انفجار پیدا کند، تعبیر دیگری دارد که البته خوب نیست.

جرقه به صورت برق زدن هم باشد، خوب است

  • به هر حال درخشش است و این درخشش نور امید تلقی می گردد.

تعبیر خواب جرقه به بدی

جرقه فقط در صورتی بد می شود که یا حالت انفجار پیدا کند یا در چیزی بگیرد و آتشی به وجود آورد و شعله از آن برخیزد.

  • در این صورت دیدن جرقه در خواب بد است.
  • چون حالت سوزندگی و ویرانگری پیدا می کند.

شعله اگر برای روشنایی باشد، نیکو است و چنانچه سوزنده و منهدم کننده باشد، بد است.

 

 چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب