ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب جت

تعبیر خواب جت

تعبیر خواب جت

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

جت یک پدیده مدرن است.

  • گذشتگان ما و معبران پیشین در باره آن چیزی نمی دانستند تا تعبیری بنویسند.
  • حتی خواب شناسان اروپایی و غربی نیز درباره جت چیز مهمی ننوشته و جسته گریخته چیزهایی که نوشته شده، هنوز نه به تجربه رسیده و نه در علم خواب شناسی جا افتاده است.

تعبیر جت به وقوع حادثه ای بزرگ در خواب

به نظر منوچهر مطیعی تهرانی معبر بزرگ خواب جت در خواب های ما حادثه ای است بزرگ که با سرعت زیاد و باور نکردنی اتفاق می افتد.

  • یا آثار حادثه ای است بزرگ که قبلا اتفاق افتاده است. اما به سرعت زیاد و باور نکردنی از بین می رود و محو می شود.

تعبیر خواب جت خاموش

مشاهده جت خاموش و ساکن و بی حرکت، مثل دیدن یک جت در باند فرودگاه، اطلاع و آگاهی از راز یا حادثه ای بزرگ است که اگر افشا شود، طوفانی مهیب ایجاد می کند. طوفانی که جلوگیری از آن غیر مقدور است.

تعبیر خواب جت در حال پرواز

مشاهده جت در حال حرکت یا پرواز برخورد یا با حادثه بزرگی است که اتفاق افتاده و یا در روزهای آینده اتفاق می افتد.

تعبیر خواب سوار بر جت

سوار بودن در جت قرار گرفتن در قلب آن حادثه است. سوار شدن در جت دخالت در حادثه است.

  • بسیاری از حوادث هستند که در زندگی ما به سرعت زیاد و باورنکردنی اتفاق می افتند.
  • نمونه بد آن تصادف اتومبیل ماست.
  • نمونه خوب آن یافتن یک پول هنگفت بی صاحب در خیابان و یا زیر درختان پارک است.
  • ولی این ها با اینکه سریع اتفاق می افتند، آنقدر ها بزرگ نیستند.
  • خود بیننده خواب با توجه به زندگی خویش می تواند نمونه این حوادث بزرگ و مهیب را بیابد.

تعبیر خواب راندن جت

اگر خودمان درون یک جت باشیم و ببینیم، که آن را می رانیم، به استقبال حادثه ای بزرگ می رویم.

اگر از جت پیاده شویم، از حادثه می گریزیم و از کانون بروز خطر دور می شویم.

  • بزرگی و کوچکی جت که در خواب میبینیم، خردی و عظمت حادثه ای است که سریع اتفاق می افتد.

 

 چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب