ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

3 + دو =

بستن
بستن

تعبیر خواب جامه

تعبیر خواب جامه

تعبیر خواب جامه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

جامه در زبان فارسی معنی عام دارد.
 • به قبای بلند و گشاد و دراز اطلاق نمی شود،
 • بلکه به مجموعه چیزهایی که می پوشیم، جامه گفته می شود.
 • کت و شلوار ، پیراهن جلیقه و احیاناً بارانی و پالتو همه اینها جامه هستند و یا هر یک به جای خود جامه نامیده می شوند.

تعبیر خواب جامه به آبرو و حیثیت

در عالم خواب جامه، حیثیت و آبروی مرد و یا کسب و کار او شناخته می شود و طبعاً اگر بیننده خواب جامه ای تمیز و نو و شیک داشته باشد، مردی است آبرومند و شریف با کسب و کاری خوب و پردرآمد و چنانچه لباسش بد و ناموزون و کثیف و پاره باشد، شخصی است بی آبرو که کار و حرفه و درآمد خوبی هم ندارد .

این یک تعبیر کلی است نسبت به جامه اما جامه می تواند از جنس های مختلف و دوخت های گوناگون و رنگ‌های متفاوت باشد که هر یک تعبیری خاص خود را دارد.

تعبیر خواب ظاهر و باطن جامه 

 • اگر در خواب خود دیدید جامه ای به تن دارید که ظاهرش خوب، تمیز و شکیل است، اما باطن و زیر آن چرک و کثیف و پاره و مندرس می باشد، مردی هستید که مردم جامعه شما را شریف و محترم می دانند، در حالیکه خودتان وقوف دارید که مستحق این احترام و شرافت نیستید و بنا حق خود را متقی و منزه نشان داده اید .
 • عکس این هم درست است. یعنی اگر در خواب خود ببینید جامه شما کثیف و پاره و مندرس است و منظره ای فقیرانه و نامطلوب دارد، اما زیر جامعه شما پاک و تمیز و نو و از پارچه خوب تهیه شده ، مردی هستید که جامعه با چشم بعد به شما می نگرد کارهایی کرده‌اید که در حق شما بد قضاوت می کنند ؛ اما در باطن انسانی پاک و شریف هستید که قدرتان شناخته نشده است .

تعبیر خواب جامه لکه دار به بهتان و تهمت

اگر در خواب خود ببینید که جامه ای لکه دار پوشیده اید، خوابتان می گوید که به شما بهتان میزنند، مورد تهمت قرار می گیرید و این درست همان اصطلاح محاوره ای “دامن لکه دار” او را به خاطر تداعی می کند.

تعبیر خواب جنس جامه 

 • اگر ببینید که کسی یک جامه ابریشمین برای شما آورده و آن را بر تن شما می پوشاند، خوابتان می‌گوید به زودی فریب می خورید و نیرنگ در کارتان به کار می برند .
 • اگر ببینید جنس لباس شما از پشم است، مال و خواسته نصیب شما می گردد.
 • اگر رنگ لباستان غیر معمول و نامتجانس باشد و یا مثلاً مانند دلقکهای سیرک جامه ایی بر تن داشته باشید که ذهن شما این ناهماهنگی و عدم تجانس را بپذیرد و تایید کند، خوابتان آشکارا هشدار می‌دهد که کارهای غیر هماهنگ شما مورد قبول جامعه نیست و همه شما را مورد تمسخر قرار می دهند.

تعبیر خواب جامه پاره

اگر در خواب خود ببینید که لباستان پاره شده، رازتان فاش می گردد و اگر این دریدگی پشت جامه شما بود، به شما تهمت می‌زنند ؛ در حالی که بی گناهید.
اگر در خواب ببینید لباس تان چرک و کثیف است ، گرفتار غم و اندوه می شوید .

تعبیر خواب رنگ جامه 

 • اگر ببینید جامه ای زرد پوشیده اید، خواب شما از یک بیماری نزدیک خبر می دهد.
 • جامه سیاه شوکت و اعتبار است.
 • جامه سرخ خشم است و از طرف دیگر خرمی و هیجان است . جامه سرخ را معبران برای زنان خوب دانسته و نوشته اند اگر زن در خواب لباس سرخ پوشیده باشد ، محبوب و عزیز می گردد و احترام و عزت می‌یابد ؛ اما برای مردان خوب نیست.
 • جامه سبز را معبران جامه خاص بهشتیان تشخیص داده و نوشته‌اند پوشیدنش مبارک است و میمنت دارد.

تعبیر دوختن جامه در خواب

اگر در خواب خود ببینید جامه می دوزید، هر چه باشد فرق نمی کند، از لباس زیر گرفته تا کت و شلوار و پالتو، این دوزندگی نشانه آن است که به سفر می روید و سفر شما به قدر همان جامه ای که می دوزید، اهمیت دارد و به طول می‌انجامد.
 • چنانچه یک زیر پیراهنی ساده بدوزید، سفر شما کوتاه است و غیر مهم.
 • اگر پالتوی بلند و کلفت در دست دوخت و دوز داشته باشید، خوابتان می گوید سفری مهم و طولانی در پیش دارید.

دوختن برای زنان این تعبیر را ندارد.

 • زن اگر ببیند لباس مردانه می دوزد، مورد محبت شوهرش قرار می‌گیرد و یا به این ابراز محبت نیاز دارد.
 • اگر ببیند لباس زنانه می دوزد و آن لباس به خودش تعلق دارد ، از موقعیت خویش در خانواده بیمناک بوده و یا متزلزل خواهد شد .
 
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب