ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب جاسیگاری (زیرسیگاری)

تعبیر خواب جاسیگاری (زیرسیگاری)

تعبیر خواب جاسیگاری

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

زیرسیگاری علت و انگیزه ای برای ایجاد تعلق و ناراحتی و تلخ کامی است.
توتون و تنباکو و پیپ خود تلخکامی می‌آورند؛ اما زیرسیگاری،انگیزه اوقات تلخی است؛ علت تألم و غصه است.

تعبیر زیرسیگاری به اندوه و غصه در خواب

اگر در خواب خود ببینید زیر سیگاری دارید، چه سیگار و پیپ بکشید و چه نکشید، در آستانه کاری قرار گرفته اید که اگر انجام دهید، اول خودتان را اندوهگین و تلخکام می کند و دودش نخست به چشم خودتان می رود.
اگر در خواب کسی مقابل شما زیر سیگاری بنهد، این کار در بیداری یک نوع حسن خدمت است، ولی در خواب خصومت و دشمنی است و خوابتان می گوید او هر کس هست، شما را تلخ کام و اندوهگین و غمزده می کند. اگر شما هم این کار را کردید، تعبیر همان است. یعنی شما او را غمگین و تلخکام می کنید.

تعبیر شکستن زیرسیگاری در خواب

شکستن زیرسیگاری نجات از غم و رنج است .

تعبیر زیرسیگاری گرانقیمت در خواب

اگر در خواب دیدید به مهمانی رفته اید و زیر سیگاری گرانقیمت کریستالی را زدید و شکست اید، خوب است ؛ چون خوابتان خبر می دهد که از رنجی بزرگ می رهید .
زیر سیگاری هرچه بزرگتر، باشد علت غم دار شدن بزرگتر و بیشتر است. داشتن زیر سیگاری شکسته نیز همین تعبیر را دارد، اما شکستن و دور افکندن آن بهتر است .
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب