ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

14 − هفت =

بستن
بستن

تعبیر خواب جاز، طبل، دهل، تبیره و ضرب

تعبیر خواب جاز، طبل، دهل، تبیره و ضرب

تعبیر خواب جاز، طبل، دهل

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

جاز ،طبل ،دهل ،تبیره و ضرب همه در خوابهای ما یکسان قرار می گیرند و تعبیر واحدی دارند.

ظرفی مجوف که بر آن پوستی کشیده باشند؛ به طوریکه اگر بر آن پوست ضربه بزنید، صدایی از آن برخیزد، در خوابهای ما یاوه و دروغ لاف زنی است. در اصطلاح و در محاوره نیز می گویند “فلانی طبل تو خالی است” یا “ آواز دهل شنیدن است “ به مفهوم اینکه سخنان فلان کس حقیقت ندارند؛ دروغ است. لاف می زند.

تعبیر خواب صدای جاز و طبل

مطلقاً شنیدن صدای جاز چه ریتمیک باشد و از شنیدن آن خوشمان بیاید و چه مصدع و ناخوشایند باشد، لاف و دروغی است که می شنویم و زننده جاز لاف زن دروغگویی است که با او برخورد می‌کنیم.

تعبیر خواب صدای قابلمه به زن فتنه جو

اگر در خواب خود ببینیم کسی ظروف مطبخ و آشپزخانه مثلاً به کف قابلمه می زند و صدایی شبیه ضرب و جاز از آن می‌خیزد، خواب می گوید، زنی که حتما زن خانه است، خروش و غوغا و بد دهنی و هتاکی به راه می‌اندازد. اگر در خواب خود چنین چیزی ببینیم و بشنویم، باید منتظر دعوا مرافعه زن خانه باشیم؛ چه زننده و ایجاد کننده صدا را بشناسیم و چه نشناسیم و چه او را ببینیم و چه نبینیم.

اگر زنی در خواب خود ببیند که چنین صدایی ایجاد شده و می‌شنود، باید بداند که زن دیگری این غوغا را برای او راه می‌اندازد.

تعبیر خواب صدای جاز و طبل به خبری مکروه

 اگر صدای جاز شنیدیم و زننده آن را ندیدیم، خبری بزرگ و مکروه می شنویم. خبری که ما را می آزارد و غم می دهد.

تعبیر خواب جاز زدن به خوش رقصی

اگر در خواب ببینید کسی ضرب می زند، جاز میزند و یا صدایی ریتمیک ایجاد می کند و خودش نیز می رقصد، منتظر آن باشید که کسی برای شما خوشرقصی بکند. خوش رقصی به این معنی که کاری خلاف میل و مصالح شما انجام دهد و اگر با توجه به ناراحتی بیننده خواب باز هم به این کار ادامه دهد.

اگر در خواب خودتان نیز با او همراهی کردید و به رقصیدن و پای کوفتن پرداختید، خوابتان می گوید در آینده ای نزدیک کاری خلاف و گناهی بزرگ انجام می دهید که برای دیگران ناراحتی می آورد و برای خودتان غم و غصه و رنج و اندوه و بعد هم به شدت ندامت می کشید.

تعبیر خواب جاز زدن به انجام کار ناصواب

اگر دیدید خودتان جاز میزنید و مردم در سالن و یا پیرامون شما جمع شده‌اند و گوش می دهند، چه خوب بزنید و چه بد، چه مردم شما را تحسین بکنند و چه نکنند کاری ناصواب انجام می دهید که انگشت نما می‌شوید و همگان شما را به هم نشان می دهند و پشت سرتان بد و بیراه می گویند.

از امام «صادق» علیه السلام نقل می کنند:

 که “این صدا و انجام این کار در خواب دروغی است و عملی است که به نادانی گفته و کرده شود”. جازیست در خواب مردی است دروغگو و لاف زن که خوب دروغ می گوید و دروغهایش به دل می نشینند و باورکردنی به نظر می رسند و اگر دیدید خودتان به راحتی جاز میزنید، به راحتی و خوبی دروغ خواهید گفت.

 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب