ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب جادو

تعبیر خواب جادو

تعبیر خواب جادو

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

اگر در خواب جادو و جادوگر ببینید و چه به جادو و جادوگری اعتقاد داشته و یا به آن معتقد نباشید، خوابتان تعبیری متفاوت دارد. کلا اعتقاد یا بی اعتقادی شما زمینه دیدن خواب قرار می گیرد.

اعتقاد به جادو و جادوگری

همه ما هر قدر هم نسبت به جادو و جادوگری بی اعتقاد باشیم، یک زمینه باور در وجودمان هست و گاه نیز مواردی پیش می آید که به این زمینه رنگ تندتر و بیشتری می دهد. 

تعبیر خواب بی اعتقاد به جادو و جادوگری

به هر صورت اگر خودتان اعتراف می کنید و به زبان می آورید که به جادو بی اعتقاد هستید، جادو و جادوگر در خواب شما انجام دادن کار عبث و بیهوده است و یا به قول معبران پیشین «فصل باطل» است و اگر معتقد باشید «فتنه و فساد» می باشد.

از حضرت امام «جعفر صادق» عیله السلام نیز روایت شده:

 که جادو در خواب «فتنه و فریب و سگالش بد و دروغ است». با این تعریف چنانچه در خواب خود جادو و جادوگر ببینید، یا توجه به باور و ناباوری خودتان می توانید تعبیر آن را بیابید.

تعبیر خواب دیدن جادوگر

ما به طور کلی برای جادوگران قیافه های زشت و کریه قائلیم. این جماعت چون فعل باطل دارند، نمی توانند چهره ای روحانی و آسمانی و فرشته آسا داشته باشند. پس دیدن جادوگران در خواب میمون و مبارک نیست و بیننده خواب فردای بیداری بهتر است صدقه بدهد و رفع بلا بکند.
 
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب