ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب جاده

تعبیر خواب جاده

تعبیر خواب جاده

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

جاده ها در خوابهای ما، راههای زندگی و نقوش سرنوشت هستند. راههای خوب و بدی به شمار می روند که می پیماییم و در این راهها به نتایج نیک و بد و خیر و شر می رسیم.

تعبیر خواب تنهایی در جاده

اگر در خواب خود جاده ای دیدید که در آن جاده تنها بودید، خوابتان از دوره تنهایی نزدیک خبر می دهد؛ یا خودتان داوطلبانه تنها می شوید و یا اینکه دیگران شما را تنها می گذارند. به هر حال در روزهای آینده احساس بی یاوری می کنید.

تعبیر خواب پابرهنه در جاده

اگر در جاده ای دیدید پای برهنه راهپیمایی می کنید، خوب نیست. پای پوش و کفش سلاح راهپیمایی است و این نشان می دهد که در زندگی خلع سلاح می شوید. این فقدان همه چیز را باز می گوید که به هیچ تأویلی خوب نیست.

تعبیر خواب صاف و ناهمواری جاده

اگر جاده ای دیدید که صاف و ناهموار بود، با مشکلاتی روبرو می شوید و به دشواری می افتید. ناهمواری هرچه بزرگتر باشد، از نظر اهمیت مشکلات بزرگتر هستند و هرچه بیشتر بودند و توالی فزونتری داشتند، تعدد مشکلات را نشان می دهد.
حال اگر جاده صاف و هموار بود، تعبیری خلاف تعبیر بالا دارد و خواب شما می گوید راه پیشرفتتان باز است.

تعبیر خواب جاده بن بست

اگر جاده ناگهان بریده شد و به بن بست رسید، خوب نیست. جاده ها راههای زندگی و نقوش سرنوشت هستند؛ پس اگر راه غفلتاً بریده شد و قطع گردید، خبر خوبی نمی تواند باشد.

تعبیر خواب پرتگاه در جاده

اگر جاده پرتگاه داشته و شما چون به پرتگاه رسیدید، از آن پایین رفتید خوابتان خبر می دهد که تنزل شأن می یابید. اگر در همان جاده به پرتگاه رسیدید و ناگهان سقوط کردید، حادثه ای نا مطلوب در راه است که به سقوط می انجامد.

تعبیر خواب جاده تنگ

اگر در خواب خویشتن را در جاده ای دیدید که تنگ بود، باریک و ناهموار بود و آفتاب گرم شما را آزار می داد، خوابتان از یک بیماری خبر می دهد که مدت آن به طول آن جاده باریک، تب به حرارت و دمای آفتاب و شدت آن به تنگی جاده بستگی دارد.
 
اگر در خواب خود را در جاده ای دیدید که به سربالایی رسیدید و به آسانی آن را طی کردید، ارتقاء مقام می یابید و چنانچه به دشواری برخوردید، مشکلاتی سر راه شما قرار می گیرد که در می مانید.
 
بهرحال جاده و دیدن جاده و راه در خواب مسیر همان حیاتی است که دارید طی می کنید، منتها خواب شما از آینده ای نه چندان دور خبر می دهد و از آنچه که می خواهد پیش بیاید، آگاهتان می کند.
 
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب