ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب تیر

تعبیر خواب تیر

تعبیر خواب تیر (تیر کمان)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

تیر

  • اگر منظور تیر چوبی باشد که در حرف دال کلمه “دار” نوشته شده است.
  • تیر به معنای گلوله هم در حرف ت کلمه “تفنگ” توضیح داده شده و تکرار آن ضرورت ندارد.
  • ولی اگر تبری باشد که از کمان رها می کنند، باید دانست که این کلمه امروز کلمه ای است مهجور و فراموش شده که به ندرت ممکن است در خوابهای ما تجسم یابد و دیده شود.

پس برمی گردیم به تیر ملازم کمان.

تیر در خواب مردی است راست، راستگو و صدیق که با همه صنف و رسته ای می جوشد، ولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

  • داشتن تیر مصاحبت و ملازمت با چنین دوست است.

تعبیر خواب تیر اندازی به طرف بیننده خواب

اگر در خواب خود ببینیم تیری به طرف ما انداخته شد که آسیب نرسانید، مورد عنایت و توجه قرار می گیریم و یا نامه و پیغام دریافت می کنیم.

  • چنانچه مسافر یا غایب یا گمشده ای داریم، از او خبری به می رسد.
  • یا دوستی برایمان هدیه و تعارف می فرستد.

تعبیر خواب آسیب دیدن با تیر

اگر در خواب خود دیدیم تیری به طرف ما انداخته شد که آسب رسانید و در خواب دیدیم به بدن ما فرو رفت، سرزنش و شماتت می شویم و کاری می کنیم که سر زبانها می افتیم و پشت سر ما بد خواهند گفت.

تعبیر خواب تیر انداز

اگر در خواب خود ببینیم که خودمات تیرانداز هستیم، کسی یا چیزی مورد توجهمان قرار می گیرد.

  • اگر دختر جوانی ببیند که تیر می افکند، عاشق می شود.
  • اگر دیگری به طرف او تیر انداخت محبوب قرار می گیرد، مورد توجه واقع می شود و شوهر می کند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب