ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

پنج + 4 =

بستن
بستن

تعبیر خواب تگرگ

تعبیر خواب تگرگ

تعبیر خواب تگرگ

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

تگرگ نیز از معدود چیزهایی است که در خواب می تواند جنبه های متباین داشته باشد. 

  • نوشته اند تگرگ در خواب هم میتواند رحمت خداوند باشد و هم نشانه زحمت و خشم و غضب طبیعت.

در بیداری اگر تگرگ ملایم باشد، نه فقط از آن بدمان نمی آید و از زیر آن نمی گریزیم، بلکه به عنوان تفریح و تفرح سرد دست خود را در زیر رگبار تگرگ می گیریم و با دانه هایش بازی میکنیم. 

اما اگر شدید و تگرگ درشت باشد، از آن بدمان می آید و از زیر رگبار آن می گریزیم. زیرا بعید نیست سرمان و یا شیشه در و پنجره ها را شکسند. دیده شده که اینگونه تگرگ حتی شیشه اتومبیل ها را نیز شکسته است. 

  • همین حالت در خواب هم هست.

تعبیر خواب تگرگ ملایم

اگر در خواب بارش تگرگ را ببینیم و تگرگ دیده شده ملایم باشد، رحمت الهی است. نعمت و خیر و برکت است و به میزان آنکه از تگرگ و مشاهند آن خوشمان می آید، از رحمت و نعمت بهره مند می شویم.

تعبیر خواب تگرگ شدید

اگر تگرگ مشاهده شده در خواب شدید باشد، خشم و غضب و گویای آن است که بد اتفاق می افتد و گرفتار حادثه ای ناخواسته می شویم. 

دیدن تگرگ رنگین در خواب خوب نیست؛ به هر رنگی که باشد. 

  • البته توجه داشته باشید که ما رنگ ها را در خواب نمی بینیم. خون را می بینیم و می فهمیم سرخ است، ولی رنگ سرخ را مشاهده نمی کنیم.
  • در مورد رنگ های دیگر نیز این حالت هست. یعنی رنگ تگرگ را می فهمیم و صبح که بیدار می شویم، خیال می کنیم آن رنگ را دیده ایم. 
  • مشاهده تگرگ رنگین نیز در خواب تابع همین قانون است.

اگر در خواب خود ببینیم آتشی افروخته باشد و تگرگ ببارد و آن را خاموش کند، نیکو است. 

چون این معنی را می رساند که فتنه ای خاموش می شود و حادثه ای که قرار است به بیننده خواب آسیب برساند، خنثی می گردد.

  • این حالت یک استثنا دارد که معنی و مفهوم آن کاملا معکوس می شود و آن این است که در خواب خود ببینیم اجاقی افروخته ایم تا بر آن غذا بنهیم و بپزیم، اما ناگهان تگرگ تندی می بارد و آتش را خاموش میکند.
  •  این درست تعبیری خلاف حالت اول دارد.

مشاهده تگرگ درشت برای زنان خانه دار نقار و گفتگوهای خانوادگی است.
اگر در خواب خود ببینید که تگرگ در همه جای شهر و محله شما می بارد و فرو می ریزد، اما در خانه شما اثری از بارش تگرگ مشاهده نمی شود، خوابتان میگوید از یک رنج و غم عمومی مصون و محفوظ می مانید. عکس این هم صادق است؛ یعنی اگر در جاهای دیگر نبارد و فقط در خانه شما فرو بریزد، گرفتار مصیبتی می شوید که دیگران از آن سهمی ندارند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب