ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب توپ بازی و توپ سلاحی

تعبیر خواب توپ بازی و توپ سلاحی

تعبیر خواب توپ بازی و توپ سلاحی

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

توپ را به دو گونه در زبان فارسی می شناسیم و مینامیم. 

 • یکی توپ بازی است که با آن فوتبال و والیبال می کنند.
 • دیگر توپ سلاح جنگی است.

تعبیر خواب توپ بازی

توپ وسیله بازی در خوابهای ما شهوت است.

 • لهو و لعب و فریب دنیا و رفتن به دنبال چیزه هایی که پایه و مایه و اصل و ریشه ندارند.
 • چیزهایی که فریب و نیرنگ زندگی محسوب می شوند.
 • انسان را از حقیقت دور می کنند.

توپ در خواب سراب است.

سرابی است فریبنده که چون به آن می رسید، خاک میابید و عطش در شما باقی می ماند.

تعبیر دویدن به دنبال توپ در خواب

چناچه در خواب خود دیدید که به دنبال توپ می دوید، در صورتی که فوتبالیست و والیبالیست و اصولا اهل بازی با توپ نباشید خواب شما میگوید فریب می خورید و مدتها خود را به کاری بیهوده سرگرم و دلخوش نگه میدارید.

 • در واقع باد میکارید و حسرت درو میکنید.

تعبیر زیبایی توپ در خواب

اگر در خواب به دنبال توپی بدوید که بیشتر از بازی با آن زیبایی و شکل و رنگ و طرح آن توجهتان را جلب کرده بود، زنی شما را می فریبد و به دنبال خود می کشد.

تعبیر ترکیدن توپ در خواب

حال اگر در خواب خود دیدید توپی که به دنبال آن هستید ترکید واقعیت بر شما آشکار میگردد.

 • در نیمه راه گمراهی و ضلالت چشمتان باز می شود و در میابید که تا آنجا نیز به امید عبث آمده اید.

تعبیر پرتاب توپ در خواب

اگر در خواب خود ببینید کسی توپی را به طرف شما شوت می کند کسی هست که در صدد اغوای شما بر می آید.

 • اگر همان شخص هر کس که هست، توپی خوش آب و رنگ و شکیل به شما هدیه کند، از آن نوع توپهای رنگارنگ و خوش نقش و نگار که در اسباب بازی فروشی ها می فروشند، به طرف شما شوت کرد زنی دیده بر شما دارد و می خواهد فریبتان بدهد.
 • عکس این هم صادق است. یعنی اگر شما توپی را که به طرف کسی شوت کردید، او را هدف فریب و نیرنگ قرار می دهید.

بهرحال دیدن توپ در خواب لهوه است و لهو و لعب که بیننده خواب می تواند با موقعیت خویش در بیداری تطبیق دهد.

تعبیر خواب توپ سلاح

اما توپ سلاح قدرت مافوقی است که تو خالی است. واقعیت ندارد.

 • حقیقی است غیر از آنچه که نشان می دهد.

تعبیر خواب شلیک توپ سلاح

اگر در خواب خود دیدید که چنین توپ عظیمی در اختیار دارید که میتوانید با آن شلیک کنید، خوابتان می گوید به کسی اتکاء می جویید که به وقت ضرورت نمی تواند برایتان مفید و موثر واقع شود.

 • کسی است که نهیب میزند، اما از هیبت او هیچکس نمی ترسد و نتیجه کارش را هم کسی نمی بیند.
 • بنابراین باید در انتخاب نقطه اتکا دقت نمایید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب