ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

هفده − یازده =

بستن
بستن

تعبیر خواب تون یا اجاق

تعبیر خواب تون یا اجاق

تعبیر خواب تون (اجاق بزرگ)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

تون همان اجاق است با معیار بزرگتر، در حرف ((الف)) کلمه ((اجاق)) اشاره شد که به تون نگاه کنید، چون تعبیر هر دو کلمه یکی است.

دیدن تون در خواب نیکو است، به خصوص اگر مشتعل کننده آتش هم باشیم و تون یا اجاق خاموش را با زدن اولین کبریت و نهادن نخستین شعله بیافروزیم.

دیدن و افروختن تون یا اجاق برای دختران و پسران جوان خوبتر است.

  • زیرا نوید یک آغاز خوب را می دهد. آغاز یک زندگی شیرین خانوادگی و یا کسب و پیشه پر درآمد و آبرومند.
  • برای زن خانواده و کدبانوی خانه افروختن اجاق یا تون گویای آن است که با تدبیرو خرد روال کار خانواده را در مسیر درستی می افکند و همه امور را عاقلانه سامان می دهد.

تعبیر انواع تون ها و اجاق ها

تون حمام، تون دکان نانوایی، کوره کارخانه ها، اعم از ذغالی، گازی یا الکتریکی، اجاق خانه حتی فرگاز که در همه خانه یافت می شود، یکی است؛ چون نوع و اندازه آن هیچ تفاوتی در تعبیر ایجاد نمی کند، بلکه وجودش اهمیت دارد و نحوه برخورد با آن.

تعبیر خواب اجاق خاموش

اگر در خواب خود ببینیم تون یا اجاق خاموش داریم، این را به ما می گوید که کاری از بین بریم، چون در خواب ببینیم آن را روشن می کنیم، خواب ما نوید مدهد که در آینده نزدیم ماری بزرگ انجام میدهیم که روشنایی چشم و دلگرمی دل به وجود می آورد و موجب سرور و شادی می شود.
تون و اجاق بیشتر در خوابهای ما به خانواده برمیگردد، به خصوص اگر بیننده خواب زن باشد. چناچه مردی در خواب ببیند تون یا اجاقی را روشن می کند، اگر چه خانواده ای با خصوصیات شناخته شده نداشته باشد، وجودش سبب گرمی خانواده ای دیگر می شود.

معبران نوشته اند تون زاد و ولد و فرزندان خانواده است.

  • چنانچه کسی ببیند اجاق خانه اش خاموش است، خوب نیست.
  • اگر ببیند تون یا اجاقی روشن دارد، صاحب فرزندانی صالح و برومند خواهد شد و نوه هایی سالم و خوب خواهد یافت.

به هر حال دیدن تون یا اجاق در خواب نیکو است و افروختن آن به هر نیتی که باشد، بهتر است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب