ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب تونل

تعبیر خواب تونل

تعبیر خواب تونل

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

تونل در خواب ما گویای مشقت و دشواری مقداری از راه حیات است؛ راهی که داریم می پیمایم به خصوص اگر سرگرم انجام کار بزرگی باشیم.

دیدن تونل در خواب این را می گوید که با مشکلی روبرو خواهیم شد که چنانچه از آن مرحله بگذریم، راهمان صاف و هموار خواهد شد.

معنی تونل در خواب و بیداری

تونل در واقع معبری است زیر کوه که برای تسهیل در عبور و مرور و و کوتاه کردن راه ساخته می شود، ولی در خواب ما برخورد با تونل گویای روبرو شدن با مشکل و مانع و تنگی و تاریکی است.

تعبیر  وارد شدن به تونل در خواب

چنانچه در خواب خود دیدید پیاده یا سواره وارد تونلی شدید، به دشواری و سختی می رسید و با تنگی و مضیغه روبرو می گردید و چنانچه از تونل بیرون آمدید، مشکلات را پشت سر می نهید.

  • وارد شدن به تونل به معنی عبور از سختی ها نیست؛ بلکه گویای فرار از مشکلات است؛ در حالی که مشکل باقی می ماند و اگر باز هم خواستیم از آن راه بگذریم، ناگزیر با همان سختی روبرو خواهیم شد.

تعبیر گیر کردن در تونل در خواب

  • اگر در داخل تونل گیر کرده باشید، خواب شما از دشواری عظیمی خبر می دهد که مهلک است و باید خیلی هوشیار باشید.
    اگر در داخل تونل و درون ظلمت و تاریکی چراغی از دور دیدید، خواب شما می گوبد در این مهلکه مردی شما را هدایت و راهنمایی می کند؛ اما قادر به کمک نیست.
  • اگر داخل تونل و در تاریکی و ظلمت گیر کرده بودید و صدایی شنیدید که صاحب صدا نتوانستید ببینید، به هیچوجه خوب نیست و بدتر است.
  • اگر صاحب صدا شما را به نام بخواند؛ این نوع صداها مبهم و دعوت کنندگان مجهول در خواب خوب تعبیر نشده است.

مشاهده روشنایی دهانه خروجی تونل درخشش نور امید است.

عبور از توند با اسب بهتر از عبور با اتومبیل است، زیرا اسب زنده است و وجود یک (حی) تنهایی شما را در تونل می شکند و چون تنها نبودید، تعابیر فوق در مورد شما مصداق نمی یابند.

به علاوه نوشته اند اتومبیل به جای کسی قرار می گیرد که نمی توانید به درستی و صمیمیت او اعتماد کنید، در حالی که این اعتماد به اسب میسر است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب