ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

17 − 10 =

بستن
بستن

تعبیر خواب توتون

تعبیر خواب توتون

تعبیر خواب توتون

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

توتون در خوابهای ما همان جیزهایی است که خود ببینده خواب و دیگران را می آزارد و دیدگان را تاریک و احیانا اشک آلود و کام را تلخ میکند.

تعبیر داشتن توتون در خواب

چنانچه در خواب دیدید خودتان توتون دارید، غمی برای شما می رسد که عمیق و ریشه دار و مداوم نیست، اما قادر است مدتی شما را متاثر و تلخکام نگه دارد.

  • این غمی است که قبلا هم وجود داشته، اما از آن بی اطلاع بوده اید و یا فکر میکردید به شما مربوط نیست.

تعابیر وسایل تدخین

تمام وسایل و لوازم تدخین تعابیری مشابه دارند، الا سیگار که به عمر ارتباط پیدا می کند و آن هم در جای خود گفته شده است.

  • تنباکو نیز توتون است و برای تندخین به کار می رود.

تعبیر کاشتن توتون در خواب

چناچه در خواب خود دیدید توتون کاشته اید، موجباتی برای رنج و غم و تلخکامی پیدا می شود که رشته دار است.

اگر کسی توتون به شما داد، بدخواه شماست.

  • اگر توتون سر بسته بود، به نادانی این کار را می کند.
  • اگر توتون باز بود، عالما و عمدا به شما ستم روا می دارد.

عکس این تعبیر نیز هست؛ اگر شما به دیگری توتون بدهید.

مالیدن توتن دعوای خانوادگی است.

  • مخصوصا اگر این کار را در ایوان یا اتاق خانه خودتان انجام دهید و یا در خواب حس کنید که آنجا به شما تعلق دارد.

دیدن مزرعه توتون در خواب خبر از یک ناراحتی عمومی می دهد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب