ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب ته چین

تعبیر خواب ته چین

تعبیر خواب ته چین

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

دیدن ته چین در خواب خوب است.

برخلاف دیدن“ته دیگ”  دیدن ته چین در خواب مائده و نعمت تعبیر شدهاست، به خصوص اگر با گوشت مرغ همراه باشد.

  • دیدن ته چین با گوشت گوسفند نیز نیکو است و خواب شما می گوید به نعمت و پول می رسید.
  • اما با مرغ خیلی بهتر است؛ زیرا خیر و برکت پردوام همراه دارد.

تعبیر رنگ ته چین در خواب

ته چین در خواب اگر سفید و سرخ باشد، خیلی خوبتر است از اینکه ته چین را زرد رنگ ببینم.

  • البته رنگ زرد برای ته چین یک رنگ طبیعی است. زیرا زعفران در پختن آن به کار می رود.
  • ولی در خواب زعفران خوب است نه رنگ زرد؛
  • پس خوبتر است که این غذا را به رنگی غیر معمول و سفید و سرخ در خواب ببینیم.

تعبیر دادن و گرفتن ته چین در خواب

چنانچه در خواب خود ببینید کسی یک ظرف ته چین مقابل شما نهاد، از جانب او منتعم می شود و خیر و نیکی می بینیم.

اگر خودتان ته چین تعارف دیگری کردید، موجب خیر و برکت و نیکی برای دیگران می شوید.

تعبیر خوردن ته چین در خواب

خوردن ته چین در خواب بهره وری از نعمات الهی است.

  • هر چه ته چین کلفت تر باشد، بهتر است.

اگر خانمی در خواب ببیند که ته چین می پزد، صاحب فرزند می شود.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب