ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

14 − هفت =

بستن
بستن

تعبیر خواب ته دیگ

تعبیر خواب ته دیگ

تعبیر خواب ته دیگ

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

 ته دیگ ابتلا و غم پایان کارهاست.

اگر کار مهمی در دست انجام داشته باشید و به خواب خود ببینید که ظرفی پر از ته دیگ مقابل شما نهادند، خوابتان خبر می دهد که در پایان آن کار گرفتار ملال و غم می شوید.

آنچه درباره پلو و چلو و برنج پخته گفته شد، درباره ته دیگ صدق نمی کند.

البته ته دیگ هم برنج پخته است، اما تعبیری کاملا متفاوت دارد.

  • ته دیگ غم کهنه مالی است، نه عاطفی و احساسی.
  • به زبان دیگر کاسه کوزه ای است که بر سر بیننده خواب شکسته می شود و در پایان کار همه گنانهان شکست و ناکامی را به گردن خورنده ته دیگ پلو می افکند.

تعبیر خوردن ته دیگ در خواب

چناچه در خواب ببینیم ته دیگ از دیگ می کنیم و می خوریم، با غم و غصه ای که اتفاق افتده و دنباله اش به ما رسیده، دست و پنجه نرم می کنیم.

تعبیر خواب ته دیگ پلوی پخته شده

اگر در خواب خود ببینیم که پلو پخته ایم و بخشی بزرگ از آن ته دیگ شده، خبر از شکست و ناکامی در کاری است که به آن امید زیاد داشتیم و داریم.

  • اگر خانمی در خواب خود ببیند پلوی او ته دیگ شده، به شوهرش زیان مالی وارد می آورد.
  • اگر خودش فعالیت مالی داشته باشد، حتی اگر حقوق بگیر باشد،
  • زیان متوجه شخص بیننده خواب می شود.

ته دیگ در خواب هر چه سیاهتر باشد، بدتر است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب